Spolky bojují proti rekonstrukci Slavie, město už je připravené stavět

  10:12
Komise vybrala vítěze výběrového řízení na stavební část rekonstrukce Kulturního domu Slavie v Českých Budějovicích. Je jím nižší ze dvou podaných nabídek ve výši téměř 500 milionů korun. Nyní to bude schvalovat rada města. Stavební práce musejí začít do léta, aby nepropadla dotace ve výši 177 milionů.

Z pohledu památkové péče mohli architekti pracovat jen s rozšířením KD Slavie směrem k Jihočeskému muzeu. | foto: Chaix & Morel et Associés

„Výběrová komise nám ke schválení doporučila nižší nabídku za 497 milionů. Je to zhruba o 80 milionů víc, než jsme předpokládali. Ale vzhledem k inflaci je pro nás cena přijatelná. Definitivní přijetí nabídky projednáme na radě 24. dubna. Ale už nyní můžu říct, že jsme připravení stavět,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) s tím, že druhá cenová nabídka na stavební práce pak činila 520 milionů. Jméno vítězné společnosti však prozradit odmítl.

Aby komise předešla možným komplikacím s nárůstem ceny, vrátila přihlášku s několika doplňujícími dotazy, aby si ověřila, zda je firma schopná materiál sehnat za slíbenou cenu.

„Rozpočtová nabídka obsahovala přibližně tisíc položek, u čtyř jsme požádali o upřesnění, protože se nám cena zdála příliš vysoká či nízká v porovnání s předpoklady. Ve výsledku to moc nezměnilo, ale je dobré se ujistit,“ vysvětlil náměstek.

Souběžně se schválením nabídky chce radnice také opětovně vypsat výběrová řízení na audiovizuální a gastronomické vybavení budovy na břehu Malše. Ta se v minulosti potýkala s řadou komplikací a zástupci města se je proto rozhodli zrušit a přesunout na později.

Před dvěma měsíci město také získalo dotaci 177 milionů od Národního plánu obnovy, který se touto rekordní částkou rozhodl podpořit budějovický projekt jako jediný v kraji. Dotace nyní vedení města zavazuje k rychlému zahájení stavebních prací. „Podmínkou pro její čerpání je předání staveniště firmě do 1. června. Pokud ji tedy chceme využít, musíme to stihnout,“ sdělil Maroš s tím, že zbylé finance na projekt chce město čerpat z vlastních zdrojů a úvěru, který si město kvůli rekonstrukci otevřelo.

Opravu popisují jako devastaci

Hrozba, že nové vedení města rozsáhlý projekt, který má být novou chloubou krajského města, zruší kvůli nadměrným nákladům, již nejspíše pominula. Nyní se však objevují nové komplikace ohrožující zdárné dokončení projektu. Na památkový ústav, radnici a ministerstvo kultury totiž dorazilo nesouhlasné stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum (SPSP). Internetem i ulicemi pak začaly kolovat petiční archy vyzývající k zastavení rekonstrukce, která dle signatářů nenávratně poškodí historické kvality neorenesanční stavby.

„Jedna z největších investic v historii města, v odhadované výši až 730 milionů, má být vynaložena na nejrozsáhlejší devastaci kulturního dědictví v jeho novodobých dějinách,“ píše se v petici s odkazem na zamýšlené přestavění společenského sálu a zničení původní turnerské tělocvičny v přízemí.

SPSP pak kritizuje nedostatečnost stavebních průzkumů, které by odhalily historický význam budovy. Nesouhlasí také s udělením státní dotace, která znehodnocení stavby dopomůže.

„Budova Německého domu je prvotřídní neorenesanční stavbou a my nechápeme, jak je možné, aby Česká republika nejen že nezabránila, ale formou dotace dokonce aktivně podpořila devastaci chráněné a více než 150 let staré kulturní památky od jednoho z nejvýznamnějších architektů 19. století Ignáce Ullmanna,“ stojí ve vyjádření.

Zástupci města o peticích vědí a mají pro výtky i jisté pochopení, na jejich záměru projekt dokončit to však nic nemění. „O poškození historické hodnoty stavby víme a samozřejmě nás to mrzí. Nicméně projekt vzešel z architektonického dialogu a získal všechna potřebná povolení,“ vysvětlil Maroš.