U obory plánují největší solární elektrárnu v jižních Čechách. Olešník je proti

  12:34
V katastru Olešníka na Českobudějovicku má stát velká fotovoltaická elektrárna. Zastupitelé obce jsou ale proti, obávají se devastace přírody a krajiny. Elektrárna má mít životnost 30 let, pak ji rozeberou a půdu pod ní uvedou do původního stavu.

Záměr postavit elektrárnu oznámila v těchto dnech soukromá firma, kraj k němu započal takzvané zjišťovací řízení. Do něho mohou posílat připomínky jak veřejnost, tak i instituce. Jako první o tom informoval Český rozhlas.

Elektrárna bude podle zveřejněné projektové studie největší a nejvýkonnější v Jihočeském kraji. Tisíce solárních panelů spolu s doprovodnými stavbami zaberou 50 hektarů zemědělské půdy. Stavět se má v roce 2025 s dokončením v roce dalším.

Naváže na již více než deset let fungující menší solární elektrárnu nazvanou Stará obora pojmenovanou podle toho, že stojí pár metrů od plotu Staré obory, kterou v roce 1711 založili Schwarzenbergové.

Záměr oznámila pražská firma HyperSun CB, jejíž jednatelé jsou lidé z Litvínovic a Hluboké nad Vltavou. Stavba má stát podle údajů katastrálního úřadu na pozemcích svěřenského fondu Agrinvest, jehož členy jsou známí hlubočtí podnikatelé.

Zatím největší překážkou je olešnický územní plán, který by se musel stavbě přizpůsobit. Ani samotní zastupitelé obce s elektrárnou nesouhlasí. Bojí se devastace přírody a krajiny. Jak a kdo je může donutit územní plán upravit?

„To zatím nevíme. Posíláme své vyjádření na krajský úřad. Namítáme, že stavba není v souladu s naším územním plánem, navíc může ohrozit zdejší krásnou přírodu, do které se nehodí. Také vzácné živočichy, vyskytuje se tu třeba orel mořský,“ namítá starosta obce Milan Kotýnek.

Reakci oznamovatele se redakci MF DNES nepodařilo zjistit, v dokumentu ke zjišťovacímu řízení na něj chybí kontakt. Mezi odůvodněním stavby je poznámka investora, že záměr výstavby naplňuje závazek České republiky vůči Evropské unii zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů. Projekt podle něj vznikal po pečlivém monitoringu celé lokality včetně trasy pro kabel.

Kabel povede také pod Vltavou

Oplocený areál elektrárny, která dostala název Na Stráni, má stát při silnici II. třídy z Hluboké na Týn nad Vltavou částečně při její pravé a levé straně. Elektrárna bude mít výkon 58 MWp, který vyrobí skoro 88 tisíc solárních panelů umístěných v několika sekcích. To je přibližně dvojnásobek největší současné jihočeské sluneční elektrárny v Ševětíně.

Získanou energii dopraví do nové rozvodny a bateriového úložiště nedaleko stávající trafostanice Dasný velkokapacitní 11 kilometrů dlouhý kabel. Bude uložený pod zemí. Protne několik katastrů včetně Hluboké nad Vltavou, která nemá podle vyjádření vedení radnice s jeho trasou problém.

„O záměru víme, k trase se budeme vyjadřovat po poradě se zastupiteli,“ uvedl starosta Hrdějovic Petr Stejskal ke kabelové přípojce, která povede částečně i po katastru této obce.

Kabel na své cestě do rozvodny půjde pod kořeny vzrostlých stromů, Munickým potokem i Vltavou. Šetrný k přírodě chce být investor na všech místech, v areálu hodlá třeba vysadit stovku nových dubů a olší. Zábor zemědělské půdy v ochraně půdního fondu oznámil jako dočasný. Elektrárna má mít životnost 30 let, pak ji rozeberou a půdu pod ní uvedou do původního stavu.