Bechyně cílí na keramiku, plánuje naučnou stezku i zapojení do asociace

  9:16
Vedení pětitisícového města na Táborsku chce zdůraznit keramickou tradici. Zásadní roli v plánech radnice má hrát uměleckoprůmyslová škola, spolupracovat chce i se zahraničními keramickými městy. Plány Bechyňských by mohlo podpořit také vedení kraje.

Pro některé je to především lázeňské město, jiní si ho spojují s renesančním zámkem nad řekou Lužnicí nebo s Bechyňkou – první elektrifikovanou tratí ve střední Evropě.

V dohledné době by se ale Bechyně na Táborsku měla stát také centrem keramické tradice, k čemuž už nyní napomáhá mezinárodní muzeum či uměleckoprůmyslová škola.

Vedení města plánuje v příštích letech několik kroků, aby do města přilákala další turisty. Na začátku smělých plánů byla debata zástupců města s obyvateli, kde starosta Štěpán Ondřich (SNK ED) představil hlavní body, které mají povědomí o keramické tradici návštěvníkům přiblížit.

V první řadě počítá se zapojením právě střední uměleckoprůmyslové školy, Mezinárodního muzea keramiky pod vedením Alšovy jihočeské galerie nebo městského muzea.

„Cesta ale vede také přes projekt Evropského hlavního města kultury, jímž budou v roce 2028 České Budějovice. Na přípravách projektu spolupracujeme také s ředitelkou Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně Evou Pelechovou. Dáváme si za cíl ukázat, že město je v oblasti keramiky plné zajímavých věcí, a to už od roku 1894, kdy zde byla založena tradice střední keramické školy,“ vysvětluje starosta Ondřich.

Muzeum keramiky v Bechyni stěhují do nové budovy, bude otevřené celoročně

Hlavními body, kterými by se mělo město v budoucnu zviditelnit, jmenuje propagaci typické bechyňské tvorby plastik s přírodní tematikou či přeshraniční spolupráci s rakouskými keramickými městy. Vzniknout by měla i keramická naučná stezka, jež má turisty provést důležitými místy spojenými s uměleckou výrobou keramiky.

„Nebude to žádná dálková trasa, jak by se na první pohled mohlo zdát. Lidé by na ní míjeli Galerii 2+1, školní galerii, keramické i městské muzeum, ale také například bechyňský zámek,“ vypočítává Ondřich a dodává, že město by chtělo nechat každý rok vyrobit velkou plastiku, která by zdobila jedno z bechyňských zákoutí.

Jedním z bodů je také vstup do Asociace českých keramických měst, díky níž by se město mohlo s keramikou ještě více dostat do povědomí veřejnosti.

„Je to mladá instituce a má mimo jiné za cíl hledat přeshraniční členy či dotační zdroje, které budou tuto tradici v zapojených městech podporovat,“ doplňuje starosta.

Škola oslaví 140 let od založení

Výrazným partnerem města bude právě uměleckoprůmyslová škola, která plánuje do projektu zapojit vlastní studenty.

„Zazněl třeba nápad, že bychom za souhlasu majitelů domů mohli vytvořit originální domovní znamení nebo čísla domů. V tuto chvíli jsme ve fázi koordinace toho, co nám veřejný prostor umožní tvořit a aplikovat na něj,“ líčí ředitel školy Otakar Novák.

Pro školu je spolupráce na plánech města symbolická i v tom, že v příštím roce oslaví 140. výročí od svého založení. Při této příležitosti plánuje pořádat výstavy studentů i vlastních učitelů v městském muzeu.

„Jak oslavy, tak i snahy o propagaci keramiky rozhodně můžou škole pomoci a navýšit její prestiž. Navíc vystavování výtvorů ve veřejném prostoru může studenty dále motivovat. Dostanou šanci se zviditelnit,“ má jasno ředitel školy.

České Budějovice jsou evropským městem kultury 2028, porazily Broumov

Zdůraznění bechyňské tradice vítá také náměstek hejtmana pro kulturu Pavel Hroch, jenž je připravený městu v tomto ohledu pomoci, ať už díky keramickému muzeu, nebo přímo formou konkrétní dotace.

„Plány mají podle mě jasný nadregionální dopad, a pokud nás zástupci města osloví, rozhodně jim vyjdeme vstříc. Náklady v takovém případě budou maximálně statisícové,“ myslí si Hroch.

Bechyňský starosta mu v tomto ohledu dává za pravdu, i když sám vnímá, že město musí řešit palčivější problémy, například rekonstrukci kanalizace.

„Podobné projekty ale rozpočet příliš nezatíží, a navíc mají potenciál v budoucnu přinést městské pokladně nemalé prostředky,“ dodává Ondřich.

30. června 2023