Zkušenost z dob koronaviru se hodí, zastupitelé mohou jednat distančně

  12:40
Ve Zlíně je nově možná distanční účast zastupitelů na jednání nejen kvůli koronaviru, ale i z důvodu plnění rodičovských povinností či péče o osobu blízkou. Stála o to především opozice.

Budova zlínské radnice na náměstí Míru. | foto: Dalibor Glück, MAFRA

Po dobu nouzového stavu se mohli členové zlínského zastupitelstva účastnit jednání na dálku prostřednictvím online připojení jen z důvodů spojených s koronavirem.

Teď je to možné i kvůli jiným okolnostem, jako je například mateřská či rodičovská dovolená. Jednací řád zlínského zastupitelstva doznal i dalších změn, tato je však nejpodstatnější.

„Původní provizorní úprava možnosti distanční účasti na zasedání zastupitelstva byla vyvolána tehdy platným nouzovým stavem, který však již skončil. Jelikož se v mezidobí ověřilo, že distanční účast je z technického hlediska možná, navrhli jsme její možnost ponechat i nadále,“ zmínil primátor Jiří Korec (ANO).

Změnu v tomto duchu vyvolala situace před koncem minulého roku, kdy žádala o distanční účast opoziční zastupitelka Barbora Raková (Zlín 21), protože se musela starat o svoji několikaměsíční dceru. Primátor jí to neumožnil. Téma vyvolalo mezi zastupiteli ostrou diskusi.

Na následujícím únorovém zastupitelstvu už Raková jednala na dálku. Primátor jí to umožnil, protože jako důvod uvedla obavu z onemocnění koronavirem a přenesení nákazy na dceru, což předtím nezmínila. Teď už stačí k jednání na dálku mateřské povinnosti, případně péče o dítě nebo osobu blízkou.

„Je dobře, že se rodiče nemusejí dožadovat toho, aby se mohli účastnit jednání zastupitelstva v době, kdy mají povinnost starat se o děti,“ reagovala Raková.

Současně si ale myslí, že důvodů pro distanční účast by mohlo být ještě více, například služební cesta nebo pobyt v nemocnici, pokud by to bylo technicky možné.

„Čekám, že se jednací řád ještě upraví. Neměly by v něm však být uvedeny konkrétní body, spíše by se mělo odkazovat na závažné situace, které účast znemožňují,“ nastínila Raková.

Tomu však primátor příliš nakloněný není. „Otevřeli jsme to více, než jsme původně chtěli. Nevidím důvod, proč bychom to měli dále rozšiřovat,“ řekl Korec. Doplnil, že když před časem zastupitelům rozeslal po projednání v koalici návrh nového jednacího řádu s termínem pracovní schůzky, nikdo ze zastupitelů na ni nepřišel ani neposlal připomínky.

Kdo je nemocný, má se léčit a ne jednat

Mezi důvody pro distanční účast není zařazena nemoc zastupitele. „Neboť se má za to, že v takovém případě se má prioritně léčit, nikoli se účastnit zasedání zastupitelstva,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Další změny jednacího řádu ve Zlíně byly drobnější a především stylistické, vyvolané i personálními změnami. Tam patří například změna termínu tajemnice za tajemník.

A jaká je situace v dalších městech kraje? V Uherském Hradišti změnili jednací řád a distanční účast je možná jen z důvodu spojených s koronavirem. Pokud by nastala situace jako ve Zlíně, musel by se opět měnit „To, že má někdo tříměsíční dítě, není podle mě důvod,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha (ODS).

V Kroměříži jednací řád změnili, aby se mohlo konat zasedání zastupitelstva prostřednictvím videokonference. Žádnou žádost o distanční účast při běžném zasedání neřešili a museli by ji posoudit. Také ve Valašském Meziříčí zastupitelé v době nouzového stavu zasedali online.

Ve Vsetíně jednací řád neměnili a zájem o distanční účast nebyl. Podle vsetínského starosty Jiřího Růžičky (KDU-ČSL) by však v případě zastupitelky s malým dítětem technicky zajistili možnost, aby se mohla jednání účastnit na dálku.

Autor: