Josef Hausner ukazuje produkt tavby - železnou houbu. Repliku starobylé pece si nadšenci sami staví z jílovité hlíny. Tavba železa v replice stovky let staré šachtové pece představuje náročnou, ale... Ze železné rudy v rozpálené peci vznikne vyškvařená houba, z ní pak kovář může... Během tavby se spálí mnoho kilogramů uhlí. Tavba železa v replice stovky let staré šachtové pece představuje náročnou, ale... Vysušení pece je mnohahodinový proces, během něhož se dovnitř seshora... Josef Hausner ukazuje kovovou houbu v rámci tavby železa ve Slavičíně. Stále více lidí se pouští do stavby domu svépomocí. Nadšenci tavili železo jako před stovkami let