Projekt na likvidaci odpadů v Bílých Karpatech zvedl odpor sousedů i kraje

  12:18
Obec Komňa na Uherskohradišťsku zvažuje plán na inovativní likvidaci odpadu za přispění katalytické mineralizace. Narazila však na odpor obyvatel, starostů okolních obcí i krajských politiků. Všichni se shodují, že podobná stavba uprostřed chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty nemá co dělat.

Komňa leží v chráněné krajinné oblasti na úpatí Bílých Karpat a žije v ní 560 obyvatel. Před deseti lety získala titul Vesnice roku. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Zatímco místní volají po vypsání obecního referenda, jenž by se mohlo uskutečnit v říjnu společně s volbami do Sněmovny, starostové a vedení Zlínského kraje žádají vedení obce o nezpochybnitelné informace.

„Úplné podklady k záměru nemáme ani po čtvrtečním společném jednání se starostkou obce Janou Křižkovou a zástupcem firmy Enotep, která má stavbu zajistit,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí a náměstkyně hejtmana Hana Ančincová.

Zlínský kraj, jenž bude mít konečné slovo při schvalovacím procesu, bude podle Ančincové žádat posudek na vyhodnocení vlivu na životní prostředí EIA.

V Komni, kde žije 560 lidí, je pro vypsání referenda zatím 220 obyvatel. Většina z nich se domnívá, že ve skutečnosti má nad obcí vyrůst klasická spalovna.

Plány na vznik nového energetického centra v lokalitě Rasová už rozklížilo i vedení Komni, v souvislosti se záměrem starostky Jany Křižkové a společnosti Enotep rezignovali tři ze sedmi zastupitelů. „Neumím si představit, že by nám tady měla stát spalovna. Všichni víme, že spalovny jsou technologie, které by nám tady nikdo nepovolil,“ trvá na svém starostka Jana Křižková.

Jejímu tvrzení příliš nevěří ani starostové obcí z Moravských Kopanic. „Chystáme dopis, ve kterém starostku Křižkovou požádáme na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o přesné vysvětlení celého záměru. Zatím sbíráme jen kusé zprávy ze sociálních sítí a médií, a to nám nestačí,“ řekl starosta Lopeníku Roman Buček.

Žádost podepsali společně s ním také jeho kolegové ze Starého Hrozenkova, Vápenic, Vyškovce a Žítkové.

Energetické centrum má podle Jany Křižkové likvidovat obecní odpad ekologicky. Katalytická mineralizace, jež probíhá za nízkých teplot, by navíc mohla sloužit k provozu akvaponie, což je místo pro chov ryb a pěstování zeleniny bez půdy.

Zařízení by kromě toho dokázalo zásobovat elektřinou a teplem místní školku, školu a možná i domov důchodců. Starostka Křižková uvedla, že vše je zatím pouze ve fázi příprav. „Lidé mají zbytečné obavy. Žádné smlouvy podepsané nejsou, stejně jako nejsou známé náklady,“ ujišťuje.

Obyvatelé se mohou vyjádřit celý červen

Proti záměru se vyhranili rovněž zástupci obcí a Místní akční skupiny Východní Slovácko. „Projekt je nedůvěryhodný a pro tvrzení, že technologie dokáže ekologicky zlikvidovat veškerý směsný odpad, chybí jediná reference. Navíc umístění stavby doprostřed lesů je nevhodné,“ uvedl za skupinu poslanec a místostarosta Suché Lozi Petr Gazdík.

Obyvatelé Komni se mohou celý červen k chystanému projektu vyjadřovat. Člen výboru za vypsání referenda Kamil Gabrhel upozornil, že většina občanů s projektem nebyla seznámena, i když o to opakovaně požádala.

„Za mě takový megalomanský projekt do krajiny nepatří,“ řekl Gabrhel. A zdaleka není sám, kdo nesouhlasí. „V energetickém centru má skončit veškerý odpad z obce. K likvidaci ho budou svážet kamiony v uzavřených kontejnerech. Je jasné, že jde o velkou věc, kvůli které se v obci zvýší doprava,“ míní žena, která odmítla říct jméno.

Obec se k návrhu na konání referenda musí vyjádřit do patnácti dnů, následně by jej mělo projednat zastupitelstvo. Pokud se referendum uskuteční, lidé by měli pravděpodobně odpovídat na otázku „Souhlasíte s tím, aby zastupitelstvo obce Komňa v samostatné působnosti bezodkladně podniklo veškeré kroky k tomu, aby nedošlo k výstavbě energetického centra na zpracování odpadu a akvaponického materiálu v katastrálním území Komňa?“