iDNES.cz

Dělníci našli ve věži kostela v Hulíně listiny staré dvě století

  16:50
Vzkaz z dávné minulosti objevili dělníci při rekonstrukci střechy kostela svatého Václava v Hulíně na Kroměřížsku. Zrezivělá kovová schránka vydala svazek dokumentů převázaný provázkem. Nejstarší listina je z roku 1795.

Kovová schránka nalezená při rekonstrukci kostela v Hulíně ukrývala dávné dokumenty. | foto: Helena Mráčková

„Možná tam bude i starší, ale to zatím nevíme. Ne všechny listiny se totiž podařilo přečíst,“ uvedl farář kostela Jiří Kopřiva.

Další datum, které bylo patrné, je 1. února 1885. Jednotlivé listy však byly slepené dohromady.

„Proto se jich hned po otevření schránky ujali odborníci Muzea jihovýchodní Moravy,“ uvedl krajský radní odpovědný za kulturu Miroslav Kašný.

Snadno čitelná byla jen nejmladší ze zpráv, datovaná 6. května 1920, tedy přesně na den 99 let před otevřením schránky.

V ní jsou popsané okolnosti opravy, kterou tehdy dělali. „Vichřice poničila věž, jež se naklonila a zatékalo pod ni,“ přetlumočil Kopřiva.

Vlhkost se dostala i do schránky a poznamenala starší listiny. Proto je vysušili a vložili s novým vzkazem zpět. Nyní už ale potřebují restaurátorský zásah.

Fotogalerie

Pokud se je podaří oddělit a přečíst, pořídí odborníci kopie či opisy a vrátí do schránky je. Originály, které jsou majetkem Římskokatolické farnosti Hulín, čeká s největší pravděpodobností umístění v některém z archivů či muzeí.

„Papír už je v takovém stavu, že by další pobyt ve schránce nevydržel, a tím by se informace nadobro ztratily,“ potvrdil Kopřiva.

Předpokládá, že podle zvyklostí v nich budou informace o běžném životě farnosti té doby. Kromě listin obsahovala schránka také několik mincí.

Střešní krov vydržel dvě století

Až se bude s koncem opravy vracet na místo, přibude v ní také letošní záznam. Text připraví radnice i farnost. Psát se bude speciálním inkoustem, který používají archiváři, aby byl čitelný i po mnoha desetiletích.

„Dřív než za sto let se střecha znovu opravovat nebude,“ usmál se farář.

Hulínský kostel svatého Václava je románská stavba z počátku 13. století, zapsaná na ústředním seznamu kulturních památek.

V roce 1748 jej poškodil požár, z původního kostela se zachovala západní část stavěná z tesaných trámů, mezi které se lilo vápno, a dnes už nevyužívaný vchod. Znovu byl chrám vysvěcen o šest let později a právě z té doby je i střešní krov, do jehož rekonstrukce se loni farnost pustila.

Čekat už nebylo možné, podle odhadu statika zbýval rok či dva do úplného zřícení střechy.

Celkem jde o zakázku za třináct milionů korun, finančně ji podpořil kraj i město. Většina peněz ale pochází od soukromých dárců. S dokončením se počítá na přelomu letošního srpna a září.

zpět na článek