Dopravní terminál ve Zlíně čeká na železnici, vznikat začne nejdřív za rok

  9:56
Příprava dopravního terminálu ve Zlíně pokročila. Termín výstavby však závisí na územním rozhodnutí týkajícím se modernizace železniční trati z Otrokovic do Vizovic.

Dvě spodní patra určená zejména pro cestující, čtyři v horní části jako parkoviště se zhruba 170 místy a poslední sedmé patro s kancelářskými prostory.

Tak je rozčleněná nová nádražní budova, která vyroste jako součást moderního dopravního terminálu ve Zlíně. Nahradí současnou železniční budovu, jež půjde k zemi.

Nový objekt za přibližně čtvrt miliardy korun, jejímž investorem je společnost Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka, bude stát blíže k nadjezdu přes koleje a řeku Dřevnici. V prvních dvou patrech bude technické zázemí, vestibul, čekárny, pokladny a komerční část.

„Komerční využití znamená částečně i obchody, ale spíše stánky, kavárny, občerstvení,“ uvedl Jiří Hudeček, který má v Z-Group na starosti investice. „Studie projektu již byly zveřejněny. U konečné podoby dojde jistě ke změnám v úpravě fasád,“ naznačil.

Příprava pokročila tak, že investor dokončuje dokumentaci pro stavební povolení. Než o něho však požádá, musí stát nejdříve dostat územní rozhodnutí na modernizaci železniční trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Obě akce jsou provázané.

„Z výpravní budovy bude podchodem příchod na zdvojkolejněnou trať. Proto není možné v tuto chvíli dát přesnou odpověď na otázku, kdy by mohlo být vydáno stavební povolení na budovu a kdy by se tedy mohla začít stavět,“ naznačil Hudeček. Zemek už dříve mluvil o roku 2021, to však není reálné.

Částečné zdvojkolejnění a modernizace železniční trati z Otrokovic do Vizovic by mohly mít územní rozhodnutí příští rok, příprava se ale brzdí. Dlouhodobě vázne na sporu o zrušení přejezdu ve zlínské části Příluky. Ten by však mohl být v blízké době konečně vyřešen.

„Když budeme mít územní rozhodnutí, otevře se nám možnost financování,“ podotkl Martin Hryzbil, který tento projekt řeší na Správě železnic.

Provázanost mezi oběma akcemi je taková, že nová výpravní budova se bude moci začít budovat až ve chvíli, kdy bude mít modernizace trati stavební povolení. To by mělo být vydáno za dva roky, pokud vše půjde podle plánů. Potom by se nové nádraží mohlo stavět v roce 2023.

„Bez trati by budova stála mimo kolejiště a postrádala by smysl,“ řekl Hudeček.

Třetí budova zatím nevznikne

Součástí dopravního terminálu bude i upravené autobusové nádraží, které se ve srovnání s dnešním posune blíže k nadjezdu.

„Plocha nového autobusového nádraží se zmenší, ale při současném zachování potřebného počtu odjezdových stání,“ popsal Hudeček.

Terminál zkrátí lidem cestu a zvýší komfort při přestupování z vlaku na autobus, MHD či taxi. Jeho součástí měla být podle původních plánů také třetí úplně nová budova, investor s ní ale zatím nepočítá.

„Jedná se o výhled, který lze realizovat až v době, kdy bude zrekonstruováno autobusové nádraží,“ vysvětlil Hudeček.

Z-Group jednala o spolufinancování parkoviště ve výpravní budově s městem, zatím se ovšem obě strany nedohodly.

„Investor nám dal nabídku k pronájmu. Vyjednáváme ale o tom, že bychom byli spoluvlastníky budovy, její parkovací části,“ poznamenal zlínský radní přes dopravu Michal Čížek. „Když se nedohodneme, město si to nepronajme ani nekoupí,“ dodal.

Město si s investorem také vymění pozemky tak, aby vlastnilo silnice v okolí terminálu a Z-Group plochy, na nichž bude stavět. Současně přestaví klasickou křižovatku při výjezdu z nádraží na Vodní ulici na kruhový objezd, který by měl zvládnout větší nápor dopravy, jenž se dá v místě očekávat.

A to i proto, že ve východní části baťovského areálu se má za rok začít stavět obří obchodní centrum Fabrika. Je možné, že obě velké stavby budou částečně vznikat ve stejné době, což by mohlo přinést na místě dopravní komplikace.

Autor: