Jihlavské závody Kronospanu loni vypustily nejvíc formaldehydu v Česku

  8:46
Do žebříčků významných znečišťovatelů se v roce 2020 opět zařadil jihlavský dřevozpracující podnik Kronospan. Přehled zveřejnila organizace Arnika. Vychází z veřejných informací v Integrovaném registru znečišťování, který vede ministerstvo životního prostředí.

Letecký pohled na jihlavský dřevozpracující závod Kronospan. | foto: Jaroslav Šnajdr, MAFRA

Z jednotlivých údajů vyplývá, že jihlavský podnik Kronospan CR loni vypustil nejvíc formaldehydu v rámci celé České republiky. Bylo to konkrétně 5 928 kilogramů, což je oproti roku 2019 o dva tisíce kilogramů víc.

Dalších 4 141 kilogramů formaldehydu vypustil závod Kronospan OSB, který sídlí hned vedle Kronospanu CR, a je v republikovém srovnání na třetím místě. I v tomto případě jde o meziroční nárůst o více než tři tisíce kilogramů. Stoupající čísla obou podniků jsou vyšší i v případě sledování rakovinotvorných a mutagenních látek.

Zástupci společnosti Kronospan na otázky MF DNES odpověděli tiskovou zprávou. V ní hovoří o tom, že společnost patří co do objemu zpracování dřeva k největším podnikům, a tudíž je umístěna v žebříčku největších znečišťovatelů v celkových emisích formaldehydu, který je přirozenou součástí dřevní hmoty.

„Žebříčky IRZ srovnávají vedle sebe údaje pro zcela odlišné provozy a nezachycují ani vliv těchto látek na životní prostředí, ani skutečnou expozici obyvatel,“ uvedla mluvčí společnosti Silvie Soukalová.

Zároveň odkázala na odbornou studii Bohumila Pokorného z roku 2019, kterou si firma nechala zpracovat, kde stojí, že na zátěži vnějšího prostředí v Jihlavě se společnost Kronospan podílí pouze z 3,5 procenta. Největším zdrojem formaldehydu ve městě je podle této studie doprava s 82,9 procenta a lokální topeniště s 13,6 procenta.

„Emise formaldehydu produkované v roce 2020 stejně jako v minulých letech odpovídají plnění předepsaných limitů a oscilují v uvedených mezích již od roku 2012,“ doplnila Soukalová s tím, že společnost podle ní dodržuje veškeré limity stanovené integrovaným povolením.

Znepokojený stoupajícím trendem je spolek Ne kronospadu, který je kritikem této společnosti a požaduje mimo jiné zrušení všech výjimek z hygienických limitů či důsledné sledování hlukové a spadové zátěže ze závodů.

„Do této doby odpovědné orgány včetně kraje, krajské hygieny i ministerstev naše stížnosti zamítaly. Věříme, že po volbách dojde k pozitivní změně na ministerstvech. Jsme připraveni oslovit nové ministry s žádostí o prověření dosavadního přístupu k našim námitkám, stížnostem a podnětům,“ sdělila v prohlášení rada spolku Ne kronospadu.

Předžalobní výzvy na spolek i jeho předsedu

Spolek i jeho předseda mimo jiné před časem obdrželi předžalobní výzvy právníků Kronospanu. Jedna se týká názvu spolku a druhá mířila na předsedu spolku Milana Matějku za některá jeho vyjádření na sociálních sítích.

„Je naší povinností chránit zákonem daná práva společnosti,“ okomentovala to mluvčí firmy Soukalová.

„Pokud je cílem holdingu zastrašit občany nebo je odradit od snahy o dosažení nápravy, tak se míjí účinkem. Řešení vidíme v diskusi, ne v soudních žalobách,“ uvedla k tomu rada spolku.

Bližší vysvětlení k nárůstu emisí požadovalo i vedení jihlavské radnice. „Znervóznilo mě zvýšení jednotlivých ukazatelů a reagovali jsme na to schůzkou se zástupci Kronospanu. Úřad byl ubezpečen, že znečištění se v rámci města nezhoršuje,“ uvedl Vít Zeman (TOP 09), náměstek primátorky pro životní prostředí.

Zároveň uvedl, že větší problémy v rámci společnosti vidí v hlučnosti, prašnosti a hospodaření s vodou. To by podle Zemana měla pozitivně ovlivnit investice společnosti do úpravy provozu za 80 milionů korun. Podle něj jde o výsledek tvrdého dvouletého jednání magistrátu s firmou.

„První výsledky těchto úprav by měly být patrné v létě příštího roku,“ uvedl Zeman. A znovu odmítl, že by vůči firmě změnil své postoje. Částí veřejnosti je kritizován za to, že svůj původně tvrdý přístup vůči firmě změnil a na boj rezignoval.

Radnice nechá změřit hluk v okolí závodu

Vysoká hlučnost v noci je problém, na který si lidé v okolí společnosti nejvíc stěžují. Podle Rostislava Habána, ekologa Kronospanu, který je i městským zastupitelem za ANO, společnost obdržela několik podnětů na zvýšenou hlučnost.

„Všechny jsme prověřili. A prověřili jsme i technologie provozované v našem areálu a neshledali jsme žádné mimořádné činnosti či události, které by mohly být zdrojem zvýšeného hluku,“ uvedl Habán s tím, že závod je pod kontrolou hygieniků a České inspekce životního prostředí a ty nezjistily žádné porušení ve vztahu k hlukovým limitům. 

Magistrát nyní slíbil vyčlenit 150 tisíc korun na změření hlučnosti v okolí závodu. Společnost, která bude hluk měřit, by měli vybrat kritici dosavadního měření. Zapojením obyvatel do přípravy dalšího měření chce radnice dosáhnout toho, aby lidé výsledku uvěřili. Jak uvedli zástupci spolku Ne kronospadu, tento týden obdrželi z radnice nabídku na spolupodílení se na tomto záměru, což vítají.

Náměstek Zeman potvrdil, že magistrát se s Kronospanem dohodl na tom, že firma uvolní částku zhruba jeden milion korun na výběr čtyř architektonických ateliérů, které by měly navrhnout kompletní úpravy veřejného prostoru v okolí závodu. Návrhy by měly obsahovat i ochranné prvky, třeba zelené pylony, jež budou zachycovat prach a snižovat hlučnost. Řešit by se měly i úpravy Pávovské ulice, která trpí náporem kamionů jedoucích do závodu. K návrhům se mají organizovat diskuse s veřejností.