Architekty čeká mimořádná soutěž, navrhnou podobu zázemí památky UNESCO

  8:38
Návrh podoby zázemí pro turisty a průvodce poutního areálu na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou vzejde z architektonické soutěže. Architekti do konce září zpracují možnou podobu informačního a turistického centra, které postaví farnost. Současně budou řešit parkování a další infrastrukturu v lokalitě.

Celkově půjde o investici ve výši kolem 35 milionů korun.

Architektonickou soutěž zadalo město společně s římskokatolickou farností, která unikátní Santiniho stavbu spravuje od srpna 2014. Chybějící zázemí památky UNESCO je nejslabším místem turistické destinace, kam na prohlídku přijde přes 30 tisíc návštěvníků ročně. Další tisíce lidí míří na Zelenou horu při poutích, pravidelných bohoslužbách nebo kulturních akcích.

„Co Zelené hoře zoufale chybí, je základní infrastruktura pro návštěvníky a personál. Zasadit informační centrum do kontextu takto významné památky a krajiny bude mimořádná výzva pro architekty,“ míní starosta Martin Mrkos.

Parametry soutěže zmiňují zastavěnou plochu 500 metrů čtverečních a předpokládané náklady ve výši 20 milionů korun, které bude muset sehnat farnost ve spolupráci s biskupstvím.

„Vznik informačního a turistického centra (ITC) bude znamenat investice do souvisejících veřejných prostranství a také technické a dopravní infrastruktury ve výši 15 milionů, což je další parametr soutěže,“ vysvětlil starosta Mrkos s tím, že o tuto část se postará město.

Určující jsou především limity nastavené památkáři. Ti už dříve odmítli, že by zázemí pro průvodce a návštěvníky vzniklo přímo v poutním areálu, ten je nedotknutelný. Neprošel ani návrh postavit objekt vedle horní brány na zelenohorský hřbitov. Nakonec padla volba na terénní zlom ve spodní třetině kopce. Jde o jeho jihozápadní úpatí u křižovatky Sychrovy a Vejmluvovy ulice v místech, kde je dnes provizorní parkoviště.

„Neměl by to být objekt, který by dominoval, neměl by být naddimenzovaný, ale poskytovat základní komfort pro návštěvníky,“ shrnul Pavel Jerie z Národního památkového ústavu.

„Nakonec byly vybrány pozemky města, kde se to jeví reálně jak z hlediska technického, tak i územního plánu, ale také aby to provozně i pohledově bylo životaschopné, aby to nekolidovalo s poutním kostelem a navazovalo na stávající zástavbu,“ dodal garant této národní kulturní památky, který zasedne v porotě soutěže.

Architekti budou muset dodržet výškové i pohledové limity. Závazně řešené území sahá od schodiště s lipovou alejí vedoucí na kopec až po hřiště ve Vejmluvově ulici. V budově ITC mohou být umístěny tři originály soch, které původně zdobily jednu z bran ambitu kostela svatého Jana Nepomuckého.

Důležitější je však vznik zázemí pro kastelánku a průvodce, pokladna s prodejem suvenýrů a toalety pro návštěvníky. Ti dosud musejí využívat hygienické zázemí v obřadní síni na sousedním hřbitově nebo se zastavit v zámku cestou z parkoviště u barokního mostu. Při poutích bývají přistaveny mobilní toalety.

Organizace architektonické soutěže a ocenění nejlepších návrhů vyjde na půl milionu korun, o náklady se podělí město, farnost a přispěje také kraj.

Návrh do konce roku

„Soutěž byla vypsána Českou komorou architektů, do konce září shromáždí návrhy, do konce října by měly být výsledky vyhodnoceny,“ informoval starosta.

Z následného jednacího řízení bez uveřejnění vzejde finální návrh. Ten by měl být znám do konce letošního roku. Velkou neznámou je zatím termín, kdy objekt ITC skutečně vznikne. Farnost momentálně vyčerpává dokončování velké obnovy samotného poutního kostela, na což má i evropské peníze. Pak se pustí do další etapy, kterou je oprava ambitu obklopujícího kostel.

„Stavba zázemí bude zhruba v objemu 20 milionů, projekt bude provázaný s řešením dopravní infrastruktury. V nejbližších dvou až třech letech zřejmě nepřipadá zahájení prací v úvahu,“ míní farář Vladimír Záleský s tím, že se farnost bude snažit na tuto další velkou investiční akci získat evropskou dotaci.

Architekti se také budou muset vypořádat s dopravní obslužností Zelené hory. Pro návrh ITC budou inženýři hledat místo pro pět parkovacích míst pro invalidy, tři místa pro zásobování a personál a počítá se i se zálivy pro tři autobusy v systému pouze pro vystoupení a nastoupení cestujících. V místě také vznikne nová zastávka MHD místo nevyhovující zastávky v Sychrově ulici (u pošty).

Autor: