Služby pro penzisty a rodiny s dětmi ve Žďáře na začátku roku nefungují

  11:58
Od Nového roku skončil ve Žďáře nad Sázavou provoz Senior i Family Pointu - služeb, které pět let fungovaly v budově polikliniky. Obě zařízení, jež prostřednictvím města dotuje Kraj Vysočina, provozoval spolek Kolpingovo dílo. Radnice ve Žďáře odmítla provozovateli zvýšit finanční příspěvek.

Služby využívaly stovky seniorů i rodin s dětmi, pro něž byly k dispozici aktivity od přednášek, dílen a cvičení až po individuální poradenství či „jen“ zázemí při návštěvě polikliniky. Výběrové řízení na provozovatele, do nějž se přihlásil jen Kolping, radnice ale před Vánocemi zrušila. Ještě v lednu chce hledat vhodného adepta znovu.

„Bohužel náklady, s nimiž zájemce v ekonomicky nepříznivé době přišel, byly nad rámec našich finančních možností. V době projednávání navíc nebyla známa ani podpora kraje,“ sdělil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

Krajská dotace činívá 180 tisíc korun ročně na každý Point, celkem tedy 360 tisíc. Peníze město jen administruje.

„Kraj Vysočina plánuje i v roce 2021 podpořit všechny Family a Senior Pointy na Vysočině. Předpokládáme, že výše podpory bude schvalována v krajských orgánech ve stejné výši jako v předchozích letech,“ uvedla Stanislava Holbová ze sociálního odboru krajského úřadu.

Radnice nabízí výhodné nájemné. Ani to však nestačí

Ani 360 tisíc z vysočinské kasy Kolpingu nepokrývá všechny roční výdaje.

„V posledních letech tyto peníze z důvodu průběžně se zvyšujících provozních i mzdových nákladů, při hrubé měsíční mzdě 23 tisíc, nestačí. Poprvé jsme proto při výběrovém řízení požádali o finanční pomoc i město,“ popsal ředitel spolku Václav Dobrovolný.

Šlo o devět tisíc korun na měsíc na fungování obou Pointů, zbylých 30 tisíc by činila zmiňovaná krajská dotace. I tak ale Kolping počítá s dofinancováním řádově desítek tisíc korun ročně ze svých zdrojů.

Podle radnice jsou však služby dotovány dost. „Město poskytuje už pět let velice výhodné nájemné v prostorech polikliniky. Bez této nezanedbatelné podpory by fungování Pointů nebylo možné,“ upozornil Papáček s tím, že roční nájem by mohl být i o 180 tisíc korun vyšší.

„V rámci podpory prorodinné politiky dává město navíc každoročně příspěvek i Rodinnému centru Srdíčko, které také spadá pod Kolping. Působí ve stejných prostorách a jeho činnost se z velké části kryje s náplní Family Pointu,“ zdůvodnil radní Radek Zlesák.

Žďárští hledají cesty, jak služby financovat

Že by Žďárští o zaběhnuté služby přišli definitivně, podle vedení města pravděpodobné není.

„Hledáme cesty, jak služby financovat, aby nebyly ohroženy, ale aby zároveň jejich provoz nekladl na město velké finanční nároky,“ uzavřel Papáček.

I proto bude opět vypsáno výběrové řízení. A se změnami. Shánět se má provozovatel, který ideálně zvládne služby zajistit za částku od kraje.

„Nově by se také mohly do výběrového řízení zapojit i příspěvkové organizace. Za sebe mohu říct, že si umím představit Pointy třeba jako součást knihovny, která už zdaleka neslouží jen pro půjčování knih, ale i jako místo pro setkávání, odpočinek a konání různých akcí,“ dodal Zlesák. Přihlásit se podle jeho slov může zase i Kolping.

V krizové době nabízeli poradenství a zázemí

Spolek v rámci Pointů zaměstnával dvě pracovnice na celkem 1,1 úvazku. Ve všední dny byly k dispozici klientům od osmi do 15 hodin.

„Návštěvnost Family Pointu v roce 2019 činila 1 471 osob, u Senior Pointu to bylo 1 964 lidí,“ vyčíslil Dobrovolný.

Loňská čísla jsou nižší kvůli protikoronavirovým opatřením a omezení aktivit. Když to ale nařízení dovolovala, sloužily Pointy alespoň pro poradenství v krizové době a jako zázemí pro nakojení a přebalení dětí.

Případnou změnu provozovatele zřejmě pocítí i ve Žďáře velmi oblíbené centrum Srdíčko.

„Jejich účetnictví je striktně oddělené a transparentní. Ale vzhledem k tomu, že obě služby fungovaly ve společných prostorách, bude pro rodinné centrum znamenat ukončení činnosti Pointů zvýšení provozních nákladů,“ konstatoval Dobrovolný.

Na Vysočině nyní fungují Senior a Family Pointy ve všech okresních městech, kromě Žďáru. Pro kraj je provozují různé spolky, krajské i městské příspěvkové organizace či samo město.