Dělníci na stavbě brodského obchvatu posunou mostní pole vážící 1700 tun

  8:48
Dělníky pracující na stavbě obchvatu Havlíčkova Brodu čeká v tomto týdnu neobvyklá operace. Pomocí hydrauliky budou muset spustit a usadit betonové pole druhého nejdelšího mostu. Podle sdělení Ředitelství silnic a dálnic všechny práce běží podle upraveného harmonogramu.

Kruhový objezd u Selské jizby už se začíná rýsovat. Právě zde se bude obchvat napojovat na stávající silnici I/38. Kvůli výstavbě objezdu se místem jezdí po provizorní komunikaci. | foto: Marek Černý

Nový jihovýchodní obchvat města už se pomalu začíná rýsovat. V krajině je povětšinou zatím patrný pouze zářez, ale zejména práce na mostech už jsou mnohem dál. Těch má být na celé více než čtyřkilometrové trase jedenáct.

Mnoho z nich roste před očima. Druhý nejdelší most povede přes řeku Sázavu a železniční tratě z Brodu na Brno a z Brodu na Pardubice. A právě na ten bude v tomto týdnu upřena pozornost.

„Betonové pole vážící 1 700 tun bude pomocí hydrauliky sneseno o zhruba metr a půl níž a usazeno na své místo,“ uvedl Martin Buček z tiskového odboru ŘSD.

Konkrétně se bude jednat o část budoucího mostu nad železniční tratí na Brno. Mimo jiné i kvůli bezpečnosti a umožnění průjezdu vlaků se tato část stavěla výš nad zemí. Pole bylo vybetonováno poslední srpnový den, zhruba měsíc pak beton vysychal.

Spouštění nejvýše po patnácti centimetrech

„Betonovat se začalo o půlnoci a poslední kubíky z 690 metrů krychlových betonu, které byly k provedení betonáže tohoto jednoho pole třeba, byly pumpami na místo transportovány nedlouho po obědě téhož dne,“ popsal Buček.

Zdůraznil, že spuštění konstrukce bude nesmírně technicky náročná operace. „Mostní pole bude moci být spouštěno maximálně po patnácti centimetrech na každé straně,“ dodal.

Do konce roku na tomto mostním objektu dojde ještě k betonáži hlavní nosní konstrukce navazujícího pole k další opěře. Ta už byla zasypána a je pevně usazená v zemi.

U většiny dalších mostů probíhá nebo je dokončeno armování a betonáž hlavic pilířů či obsypávání mostních pilířů. Na části objektů už je vyztužena hlavní nosná konstrukce před betonáží. Ta je v případě nejdelšího mostu přes Stříbrný potok kompletně dokončena. Na mostě přes Šlapanku je to samé hotovo mezi dvěma pilíři, další pole by mělo přibýt ještě do konce roku.

Podchod pro pěší a cyklisty je na svém místě

Práce na samotné pozemní komunikaci nyní spočívá zejména ve vytěžení zářezů. Ty výraznější budou na trase čtyři. Řidiči se proto hlavně v okrajových částech na jihu a východě města mohou setkat s větším pohybem těžkých nákladních aut přepravujících zeminu.

Svou podobu už začíná dostávat i okružní křižovatka u prodejny Highland sport na výpadovce na Jihlavu. Hlavně z výšky je dobře rozeznatelné, kudy povedou větve objezdu či kde budou chodníky. Pro pěší tu byl instalován takzvaný tubosider. Tím bude veden nový podchod pod vozovkou, aby se přes silnici bezpečně dostali pěší i cyklisté.

Zároveň do provozu byly uvedeny provizorní komunikace v místech, kde se začínají stavět mimoúrovňové křižovatky. „Provizoria na místě mimoúrovňové křižovatky Skalka jsou uvedena do provozu a byla na ně již převedena doprava,“ poznamenal Martin Buček. Podobně je to u Novotného Dvora a co nevidět přibudou i Termesivy.

Dokončení stavby se zpozdí o celý rok

Na dokončení obchvatu mají dodavatelské firmy Strabag, Porr a M-silnice ještě relativně dost času. Původně se mělo po nové silnici jezdit do konce příštího roku, na žádost zhotovitele byl ale termín zprovoznění o rok posunut na závěr roku 2023.

„Je to z objektivních důvodů,“ podotkla na začátku léta ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová. Harmonogram byl upraven zejména kvůli zdržením způsobeným zeminou kontaminovanou arsenem, pozůstatky ropné havárie z roku 1980 i kvůli prodloužení archeologického průzkumu.

Na nový obchvat obyvatelé Brodu čekají desítky let. Po průtazích s vyvlastněním jednoho z pozemků neústupného farmáře se začalo stavět na počátku loňského roku.

Více než čtyři kilometry dlouhá silnice spojí výpadovky na Jihlavu a na Pardubice. Na stávající komunikace první třídy je napojí kruhové objezdy. Na trase bude jedenáct mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a jeden podchod. Obchvat má stát přijít na 1,6 miliardy korun bez daně.