iDNES.cz

I Ždírec chce zpomalit řidiče, úsekové měření na ně chystá v Benátkách

  8:50
V letošním roce se rozšíří výčet míst na Vysočině, kde by si řidiči měli dát zvláštní pozor na rychlost. K pětici lokalit, v nichž se měří úseková rychlost a přestupky se automaticky postihují, se přidá i Ždírec nad Doubravou. Radary budou na silnici 34 ve ždírecké místní části Benátky.

Kamerový systém v chotěbořské místní části Bílek měří řidičům rychlost už od roku 2016. Na pokutách městu zaplatili už několik milionů korun. Stejný systém bude o pár kilometrů dál v Benátkách u Ždírce nad Doubravou. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Kdo jede ze Ždírce nad Doubravou směrem na Svitavy, dobře tu vesničku zná. Leží na samém konci Vysočiny, hned za ní začíná Pardubický kraj a katastr Hlinska. Benátky jsou osadou, v níž žije zhruba 180 obyvatel. Domy jsou rozeseté podél silnice, zastavěná oblast je dlouhá necelý kilometr.

Hlavní tah je zde poměrně široký a především úplně rovný. I proto zde předepsanou padesátkou jede málokdo.

„V Benátkách máme informativní radar, a tak jsme si nechali vytáhnout data. Zjistili jsme, že tudy denně projede kolem čtyř tisíc aut. Dvě třetiny z tohoto množství tvoří nákladní automobily a kamiony. A celkově osmdesát procent řidičů překračuje nejvyšší povolenou rychlost,“ říká starosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl.

Vedle opakujících se stížností místních to byl pro vedení radnice další impulz, aby se situací něco udělalo.

„Je to potřeba. Pro obyvatele osady není takový provoz bezpečný. Mají tam sice jeden přechod pro chodce, ale na ten řidiči moc ohled neberou. Je potřeba provoz zpomalit,“ dodává Nikl.

Systém má být zprovozněn do konce června

Pořízení systému, který by měřil v delším úseku rychlost a rovnou přestupky odesílal na příslušné úřady, se ukázalo jako jedno z nejjednodušších a nejlevnějších řešení. Ždírec momentálně zpracovává projekt pro instalaci systému a začne hledat jeho dodavatele.

„V rozpočtu na letošní rok s tím počítáme, máme na to peníze vyčleněné. Rádi bychom, aby byl systém zprovozněn do konce června,“ konstatoval ždírecký starosta.

V případě jeho města je však pořízení radarů a následné měření trochu komplikovanější. Ždírec nad Doubravou je menším městem, které nemá svoji městskou policii ani příslušný správní úřad. Na provozu systému se tak musí domlouvat se sousední Chotěboří, která je jeho pověřenou obcí.

„Jsme předběžně domluveni na smlouvě. Jednáme o jejích detailech a o způsobu, jak to udělat, aby i nám zůstala část peněz, které se z pokut vyberou,“ poznamenal Nikl.

Ždírec kamery koupí, Chotěboři je nejspíš pronajme

Podle zákona je oprávněna měřit rychlost pouze státní či obecní policie. V tomto ohledu už smlouva mezi Chotěboří a Ždírcem několik let existuje. Chotěbořská městská policie do sousedního Ždírce na jejím základě jezdí hlídat dodržování pořádku i dopravních předpisů.

Ostatní je ještě v jednání. „Předpokládáme, že si Ždírec kamery koupí a poté je naší městské policii pronajme za předem stanovenou sumu. Nemůže se jednat o podíl z pokut, protože to by odporovalo zákonu,“ nastínil tajemník městského úřadu v Chotěboři Milan Linhart.

Zjištěné přestupky pak automaticky půjdou na chotěbořský odbor dopravy, kde je zpracují a řidičům rozešlou výzvy k zaplacení. Pokud ti odmítnou složenku uhradit, budou do Chotěboře pozváni ke správnímu řízení.

Samotný Ždírec žádné úřední úkony provádět nebude, ale celý výtěžek z pokut zůstane Chotěboři. Ta do Ždírce bude nejspíš posílat „jen“ předem domluvené nájemné za radary.

Se sankcemi vůči rychlým řidičům mají na chotěbořském úřadě řadu zkušeností. Už roky se přímo ve městě či jeho místních částech stejným způsobem rychlost měří ve dvou úsecích, momentálně v Bílku a v Havlíčkově ulici. I proto je postup vyřizování přestupků v řadě věcí zautomatizovaný.

O personálním posílení úřad zatím neuvažuje

„Teprve uvidíme, kolik práce nám přibude. Osobně si myslím, že toho nebude zas tak moc. Informace o radarech se rychle rozkřiknou a objeví se v navigacích. Řidiči si brzy začnou dávat pozor,“ domnívá se Milan Linhart. Chotěboř proto zatím ani neuvažuje o personálním posílení úřadu.

Že se řidiči umoudří, doufá také ždírecký starosta Nikl. „Až se Benátkami naučí řidiči jezdit pomaleji, můžeme celý radarový systém přesunout jinam. Vytipované už dopředu máme Údavy, kde je dopravní situace obdobná,“ zmínil ždírecký starosta další místní část ležící na silnici 37 do Pardubic.

Na Vysočině se momentálně tímto způsobem měří rychlost na celkem pěti místech. Vedle již zmíněné Chotěboře to je i na dvou úsecích v Jihlavě - šedesátka v tamním tunelu na silnici 38 a sedmdesátka na kopci u Hosova na silnici 602 do Pelhřimova. Od počátku roku je v provozu i systém, který nutí dodržovat padesátku v Krátké Vsi u Havlíčkova Brodu na silnici 34.

Další úseková měření byla v provozu v omezeních na D1 v místech, která se zrovna modernizovala. Ale protože práce jsou přes zimu přerušeny a omezení zmizela, ani rychlost se na dálnici momentálně neměří.

Úsekové měření ždírecká radnice chystá v místní části Benátky na silnici 34. Osada leží na samých hranicích Vysočiny na cestě mezi Ždírcem a Hlinskem.

Úsekové měření ždírecká radnice chystá v místní části Benátky na silnici 34. Osada leží na samých hranicích Vysočiny na cestě mezi Ždírcem a Hlinskem.

zpět na článek