Stavba brodského obchvatu se může rozjet naplno, povolení je zpět

  14:32
Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu má zpět své stavební povolení. Ministerstvo dopravy v úterý zamítlo odvolání farmáře Miroslava Hrtúse. Po nabytí právní moci se budou moci znovu naplno rozeběhnout veškeré stavební práce. Termín dokončení obchvatu by neměl být ohrožen.

Přes léto musely být práce na stavbě brodského obchvatu omezeny, například na mostech se ale mohlo pracovat dál. Nyní by se stavebníci mohli vrátit do plného nasazení. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

„Je to příznivá a velice příjemná zpráva pro všechny obyvatele města i pro všechny motoristy, kteří přes Brod cestují. Opět se můžeme těšit na včasné dokončení tak důležité stavby,“ komentoval rozhodnutí ministerstva místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

„Zpráva je to přímo skvělá. Měl by tak být dodržen termín zprovoznění obchvatu ke konci roku 2023,“ doplnil Zbyněk Stejskal (ODS), druhý z brodských místostarostů.

Úterní rozhodnutí ministerstva dopravy už do datových schránek dostaly příslušné úřady a právnické osoby, poštou je rozesíláno i dalším účastníkům řízení. Volně přístupný je dokument rovněž na úředních deskách ministerstva dopravy či krajského a městského úřadu.

V jedenáctistránkovém rozhodnutí se uvádí, že odvolání Miroslava Hrtúse se zamítá. A zároveň, že se potvrzuje rozhodnutí odboru dopravy krajského úřadu z listopadu 2018, kterým byla povolena stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu.

Proti rozhodnutí se už nelze dále odvolat

Farmář, který se už od příprav bránil stavbě nové silnice nejrůznějšími žalobami, odvoláními a připomínkami, tak definitivně neuspěl. „Proti rozhodnutí se nelze dále odvolat ani podat rozklad,“ píše se v závěru rozhodnutí.

„Věříme, že jsou tím veškeré nejasnosti ohledně stavby jihovýchodního obchvatu vyřešené a že se už neobjeví nějaký další problém,“ řekl místostarosta Honzárek.

Zpráva se rychle rozšířila na sociálních sítích. Během pár hodin na Facebooku nasbírala desítky „lajků“ a sdílení i spoustu komentářů. „Zvítězil zdravý rozum nad výmysly jednoho jediného člověka,“ zmínila například uživatelka se jménem Helča Sonová, jejíž komentář patřil k nejoblíbenějším.

Co konkrétně se na stavbě bude dít dál, však není zcela jasné. Záležet bude na dohodě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic, coby investorem díla za jednu a čtvrt miliardy, a stavební společností Strabag jako zástupcem zhotovitelského konsorcia.

Stavba dostane nový harmonogram a termíny

„Poté, co bude rozhodnutí pravomocné a budeme na to mít razítko, svoláme jednání. Na něm se se stavebníky dohodneme, jak rychle budou schopni plný rozsah prací obnovit, jak rychle do Brodu dokážou dostat potřebné pracovní síly, techniku i materiál,“ nastínil Martin Buček z tiskového odboru ŘSD. Právní moci by rozhodnutí mělo nabýt patnáct dní po vyvěšení na úřední desce, tedy 19. října.

Nutná bude rovněž kontrola, jak na tom těleso obchvatu je a kde bude třeba nejdříve navázat či v jakém stavu konzervované stavební úseky jsou. A své rovněž udělá aktuální počasí.

Z toho všeho vznikne nový harmonogram stavby a budou stanovené nové dílčí termíny. Odhad je takový, že by se neměly nikterak významně lišit od těch původních. „Stále předpokládáme zprovoznění obchvatu před koncem příštího roku,“ potvrdil Buček.

Výstavba brodského jihovýchodního obchvatu byla podstatně omezena letos na jaře. V březnu krajský soud vyhověl námitce Hrtúse a zrušil zamítnutí jeho odvolání ke krajskému úřadu. Farmář se domníval, že nebyly řádně vyřešeny budoucí vlivy stavby na okolní pozemky. Březnové rozhodnutí soudu ve výsledku znamenalo, že obchvat přišel o stavební povolení.

„Konzervovaly“ se mosty i svahy v zářezech

Stavební práce se na čas zcela zastavily. Po červnovém jednání krajský úřad nařídil zakonzervování stavby, ale tak, aby na staveništi nemohlo dojít k újmě na zdraví či majetku. Tím úřad zhotoviteli umožnil pokračovat ve stavbě, byť s některými omezeními. Obnovení prací se týkalo zejména konstrukcí mostů či terénních úprav, kde hrozilo splavení půdy.

ŘSD se v mezidobí pustilo do horečného doplňování dokumentace a právní argumentace. „Vše bychom mohli doplnit do čtyř týdnů až dvou měsíců. Pak budeme schopni plynule navázat na současnou konzervaci stavby,“ prohlásil začátkem července mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Rozhodnutí o zamítnutí Hrtúsova odvolání přišlo na začátku října.

Stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu, který spojí výpadovky na Jihlavu a na Pardubice či Žďár nad Sázavou začala na počátku roku 2020. Stalo se tak po dlouhých průtazích a přípravách, komplikoval je zejména právě Miroslav Hrtús. Na zhruba čtyři a čtvrt kilometru dlouhé silnici bude řada mostů a zářezů i dvě mimoúrovňové křižovatky.