Projektant našel pro jihozápadní obchvat Brodu pátou variantu, Lípa ji odmítá

  12:04
Už ne čtyři varianty, ale hned pět. Projektanti našli další možnost, kudy vést jihozápadní obchvat Havlíčkova Brodu. Nová verze vychází z varianty 4 a vede silnici od Selské jizby směrem na Michalovice. Na brodské radnici vyvolala nadšení, ovšem Lípa zůstává striktně proti a chce se bránit.

Varianta 5 trasy havlíčkobrodského jihozápadního obchvatu, jak ji navrhl projektant. Přestože od nejbližších domů spadajících pod Lípu by silnice vedla více než 900 metrů, obec ji odmítá. Na mapě je vpravo vidět kruhový objezd u Selské jizby na silnici 38, dva mosty, mimoúrovňová křižovatka a vlevo i napojení na silnici 34 u Michalovic. | foto: Archiv Městského úřadu Havlíčkův Brod

Jihozápadní obchvat by měl v budoucnu spojit výpadovky na Jihlavu a na Humpolec, tedy silnice 38 a 34. Kvadrant považovaný původně za ten nejjednodušší však od počátku příprav naráží na odmítavý postoj obyvatel, k jejichž obydlí by se měla spojka byť jen vzdáleně blížit.

Loni v září zastupitelé Havlíčkova Brodu schválili jako nejvhodnější variantu tu, která byla do té doby jen jakousi čárou v mapě z nouze. Od kruhového objezdu u Selské jizby vedla západně, přeťala svah zhruba kilometr pod Petrkovem, z jižní strany se vyhnula Šmolovům a na stávající silnici 34 se napojila u Michalovic.

Na podzim si tuto variantu vzal ke zpracování projektant, který trasu upřesnil, lehce pozměnil a místo kruhového objezdu u Michalovic navrhl mimoúrovňové křížení.

„Tato trasa je natolik odlišná od varianty 4, že ji nelze zaměňovat a je třeba ji posuzovat jako variantu 5,“ informoval odbor rozvoje města zastupitele ve zprávě, kterou má MF DNES k dispozici.

„Je to nejoptimálnější možná varianta obchvatu. Vyhýbá se zástavbě, je nejkratší, vede po většinu délky v zářezu a obsahuje jen dva kratší mosty. Komfortně je řešeno napojení na silnici na Lípu mimoúrovňovou křižovatkou, která je pro řidiče pohodlnější,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Byl by to obrovský zásah do krajiny“

Proti nově navrhované variantě jihozápadního obchvatu má ovšem velké výhrady Lípa. Přes část katastru Petrkova spadajícího právě pod Lípu - ačkoliv by od prvních domů byla více než 900 metrů daleko - by totiž nová silnice měla vést. Důvodů, proč zdejší občané i zastupitelé stavbu odmítají, je podle starosty Jiřího Kunce (SNK) vícero.

Varianty JZ obchvatu Brodu

Varianta 1: Od kruhového objezdu u Selské jizby na silnici 38 vede ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou vznikající na severu místní části obchvat ukončí kruhový objezd, z něhož se pojede stávající silnicí 34. Doprava by pak proudila přes Šmolovy stejně jako dnes.

Varianta 2: Od Selské jizby by silnice vedla ve stejné linii jako ve variantě 1. Obchvat by pak dále překřížil současnou silnici 34 mezi Šmolovami a Občinami. Lipku a Šmolovy by obkroužil ze západu asi sto metrů od zástavby. Na stávající silnici se napojí před Michalovicemi.

Varianta 3: Prakticky totožná jako varianta 2. Obkroužení Lipky a Šmolov by šlo ještě o pár desítek metrů dál od zástavby.

Varianta 4: Od Selské jizby by obchvat mířil na Michalovice. Na stávající silnici by se napojil kruhovým objezdem těsně před touto obcí. Šmolovům by se úplně vyhnul, ale zase by prošel katastry Lípy a Michalovic. Zahrnoval by delší most.

Varianta 5: Vede v tendencích varianty 4, jen o kousek dál od Šmolov. Dlouhý most nahrazuje dvěma kratšími. Místo kruhového objezdu navrhuje mimoúrovňovou křižovatku na křížení se silnicí třetí třídy na Lípu.

Tím nejpodstatnějším je obava, jak velký zásah do krajiny by silnice znamenala. „Vždyť v návrhu je zářez hluboký šest a půl metru a naopak čtyři metry vysoký násep, oboje široké třicet metrů. To je ohromný a nevratný zásah, nehledě na to, kolik zeminy bude nutné přesunout,“ konstatoval Kunc.

Podle Stejskala by však k přesunům mělo dojít jen v rámci stavby. Prakticky vše, co bude potřeba na náspy, se získá vyhloubením zářezů. „Odpadnou náklady na uložení zeminy, které bývají obrovskou položkou v rozpočtu,“ zdůraznil.

Dalším důvodem k odmítnutí je samotný postup havlíčkobrodské radnice. Lípě vadí, že brodští zastupitelé nejdříve schválili jako nejvhodnější variantu 4, tedy tu, z níž nová verze vychází. S představiteli Lípy, přes jejíž katastr vede, ale předem nikdo nehovořil.

„To máte, jako kdybych si začal připravovat stavbu domu na sousedově zahradě a nic mu neřekl. Takhle to vážně nejde,“ zlobí se starosta Lípy. Prvotní informace se dozvídal z médií, zástupci Brodu a ŘSD přijeli na jednání až na přelomu roku.

Vedení Lípy nabádá Broďáky, ať se vrátí k původním variantám. Ty se držely v katastru města, vedly mezi Brodem a místní částí Šmolovy. Dvě varianty pak překročily současnou silnici 34 a obkroužily sídliště Lipka.

„Tyto varianty byly předjednány, pracovalo se na nich, jako jediné odvedou veškerou dopravu ze Šmolov, jsou jako rezerva zanesené v územním plánu města,“ zdůraznil Kunc. S touto variantou ale nesouhlasila právě část obyvatel Lipky a sousední osady Občiny.

Brodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09) však už dříve upozornil, že rezerva zanesená v územním plánu nemá žádnou právní oporu. „Jednalo se jen o jakési upozornění, že v daném koridoru by se v budoucnu mohlo něco stavět. Nic víc,“ tvrdil. V žádném případě to podle něj neznamenalo, že takto označeným pásem musí silnice opravdu vést.

Chtějí se bránit všemi dostupnými prostředky

Snahám vést obchvat katastrem Lípy se chce obec i nadále bránit. Hodlá využít všechny dostupné prostředky i v případě, že by se Brod snažil Lípu obejít a obchvat začlenit do Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Tento krajský územní plán je nadřazen plánům obecním. Pokud by takovou změnu kraj schválil, musela by to Lípa akceptovat.

Že by právě tímto směrem při ztroskotání jednání přímo s Lípou chtěl Brod postupovat, Stejskal přiznal. Hovořil o tom na besedě s obyvateli Šmolov a odbor územního rozvoje to zmiňuje i ve zprávě rozeslané zastupitelům města.

Ze schválené varianty jihozápadního obchvatu Brodu jsou nešťastné obce i ŘSD

„Jihozápadní obchvat není záležitostí jen pro Havlíčkův Brod. Ano, městu a jeho obyvatelům pomůže. Ale výrazně usnadní cestu i stovkám tisíc dalších řidičů, zejména při cestách od Kolína nebo Hradce Králové na Humpolec a opačně. Je to stavba veřejného zájmu,“ konstatoval brodský starosta.

„Budeme psát dopisy zastupitelům, na Ředitelství silnic a dálnic, otevřené dopisy rozešleme i ministrům. V žádném případě nechceme dopustit, aby přes nás brodský obchvat vedl a aby se dostal do Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina,“ zdůraznil Jiří Kunc.