Ve zdech sýpky, které musí podpírat dřevěné trámy, jsou četné trhliny.... Prostředkovický špýchar se řadí mezi nejvíce ohrožené památky na Vysočině....