Sestra Tiki získala nejvyšší skautské vyznamenání, může ho mít jen 12 žen

  9:24
Legenda havlíčkobrodského skautingu Marta Štáflová obdržela nejvyšší skautské vyznamenání. Takzvaný Řád stříbrného trojlístku může současně mít jen 12 žijících skautek v celé zemi. Osmaosmdesátiletá Štáflová alias Tiki ho získala za celoživotní zásluhy o skautské hnutí.

Legenda havlíčkobrodského skautingu Marta Štáflová je nyní jednou z dvanácti nositelek nejvyššího skautského vyznamenání v České republice. | foto: skaut.cz

Návrh na udělení ocenění Martě Štáflové podalo středisko Junáka v Havlíčkově Brodě společně s družinou Vysočina Svojsíkova oddílu jako vyjádření díku za její celoživotní práci pro děti, lásku ke všemu živému a lásku k přírodě.

Sestra Tiki do Junáka vstoupila v roce 1945, tehdy ještě s dívčím příjmením Čapková. To jí bylo dvanáct let. Od té doby se skauting stal náplní jejího života. V období let 1968 a 1989 se aktivně podílela na obnově skautských organizací.

Své skautské poslání a vlastenectví sdílela i se svým manželem Evženem Štáflem. Společně dbali na uchování skautské historie. Jenom díky jejich úsilí přežily cenné dokumenty a archiv skautských reálií dodnes.

„Tiki je žijící legendou havlíčkobrodského skautingu, která v současnosti propojuje všechny generace skautského hnutí v celém kraji. Skautské myšlence je věrná už tři čtvrtě století,“ zaznělo v proslovu při udělení ocenění.

Vedoucí zatkla Státní bezpečnost na táboře

„Už v roce 1945 byla členkou oddílu Lišek, vedeného sestrou Hanou Huthovou, kterou Státní bezpečnost v roce 1948 zatkla na táboře v Orlických horách. Ještě v roce 1950 vedla, spolu s oddílovou radou, poslední tábor u Doubravky,“ líčí její začátky Lenka Šablová ze Skaut zpravodaje.

Sestra Tiki do Junáka vstoupila jako dvanáctiletá v roce 1945, tehdy pod dívčím jménem Marta Čapková. Toto byla jedna z jejích prvních skautských průkazek.

Sestra Tiki do Junáka vstoupila jako dvanáctiletá v roce 1945, tehdy pod dívčím jménem Marta Čapková. Toto byla jedna z jejích prvních skautských průkazek.

Spolu se svým manželem měli velkou zásluhu na obnově skautské činnosti v Havlíčkově Brodě v letech 1968 až 1970. Marta Štáflová tenkrát obnovila a znovu vedla oddíl Lišek a stihla absolvovat Lesní školu na Klučance. V době normalizace se stala, jako mnoho jejích bratrů a sester, členkou loutkového divadla.

Do obnovy skautského hnutí se společně s manželem pustila hned po listopadu 1989. Tiki se brzy stala tajemnicí okresní rady, později výchovnou zpravodajkou, členkou zkušební komise i dlouholetou členkou krajského poradního sboru Kmene dospělých v Jihlavě.

Od roku 1992 do současnosti vede oddíl v Havlíčkově Brodě. Aktivní je zejména jeho dívčí část. Mladé skautky se pravidelně scházejí, připravují různé akce a charitativní projekty. Iniciovaly například sbírku na pomoc obcím postiženým živelními pohromami.

Sepsala dějiny skautingu i desítky kronik

V současné době jí to už zdraví nedovoluje, ale v minulosti bylo velkou vášní sestry Tiki cestování. „Po revoluci využila každičkou příležitost, aby se skauty vyjela do zahraničí,“ zmínila Šablová.

Velice zodpovědně se věnovala rovněž uchovávání a archivaci dokumentů se skautingem spojených. Napsala dějiny skautingu v Brodě, které pečlivě doplnila materiály, jež sháněla po oddílech a archivech.

Sepsala rovněž 30 kronik z putovních táborů a připravuje souhrnný spis o významných skautských činovnících v Havlíčkově Brodě od roku 1919.

Za svou činnost byla několikrát odměněna významnými skautskými oceněními. V roce 2012 obdržela zvláštní cenu za celoživotní přínos pro Havlíčkův Brod. Teprve nyní však získala to vůbec nejvyšší skautské ocenění v Česku.

Řád stříbrného trojlístku byl zřízen v roce 1968, opětovně bylo jeho udílení obnoveno v roce 1995. Je to nejvyšší skautský řád, který může být doživotně udělován výhradně členkám za mimořádné zásluhy. Výjimečné na něm je to, že ho může získat nejvýše dvanáct žijících nositelek v celé republice. Další může být uděleno až poté, co některá z jeho nositelek zemře.