Socha Jana Žižky v přibyslavském zámeckém parku už není v ideálním stavu.... Jan Žižka z Trocnova Slavnostní odhalení několikametrové Žižkovy mohyly v místech, kde před... Socha Jana Žižky v přibyslavském zámeckém parku už není v ideálním stavu.... Socha Jana Žižky v přibyslavském zámeckém parku už není v ideálním stavu.... Kamenné kvádry zasazené do mohyly jsou od spolků z mnoha českých měst.