Kvůli „Součkovým“ fotbalovým hřištím se v Brodě přesune část biocentra

  9:18
Zástupci radnice v Havlíčkově Brodě se dohodli s fotbalisty, ochránci přírody i představiteli krajského úřadu na úpravě projektu na vybudování nových „Součkových“ fotbalových hřišť. Původní plán až příliš zasahoval do lokálního biocentra. Ten nový hřiště jinak natočí a živočichům vybuduje jiný prostor.

Fotbalista Tomáš Souček svůj mateřský fotbalový klub pravidelně navštěvuje. Z peněz za jeho přestup do Anglie bude FC Slovan stavět tréninkové centrum. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Nová fotbalové hřiště chce místní klub FC Slovan stavět v brodském sportovním areálu Na Losích. Vzniknout mají na jeho západním okraji, u řeky Sázavy za házenkářskými hřišti směrem k Perknovu. Tréninkové centrum bude obsahovat dvě hrací plochy i patřičné zázemí.

První verze projektu však narazila u orgánů ochrany přírody. Hřiště dosahovala na samotný břeh řeky a výrazně zasahovala do takzvaného lokálního biocentra. V remízcích podél řeky se vyskytují chránění a vzácní živočichové jako koroptev, ledňáček, slepýš křehký nebo motýl ohniváček.

„Zásah do této chráněné oblasti by byl příliš citelný, to prostě nešlo. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu, který nevadí fotbalistům a akceptují ho ochránci přírody i zemědělci hospodařící na sousedních pozemcích,“ uvedl brodský místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Kompromis spočívá v drobném omezení fotbalových hřišť a jejich jiné orientaci. Jedna hrací plocha by měla být s umělou trávou a měla by být menší, oproti klasickým rozměrům fotbalového hřiště zhruba poloviční. Tato plocha by měla být těsně přilepena k házenkářskému hřišti v místech, kde ještě do zimy stávala ubytovna Sport.

Klasické rozměry má mít až druhé hřiště s přírodní trávou. To bude na vzdálenějším a v současnosti nevyužitém pozemku. Nebude nakonec zasahovat až k řece, za bránou bude biocentru ponechán zhruba dvacet až třicet metrů široký pás.

Zemědělci přejdou na ekologické hospodaření

„Olšový porost na břehu Sázavy je jednou z nejdůležitějších částí biocentra. Projekt byl upraven tak, aby právě tento porost zůstal a hřiště zasáhla do menší a ne tak zásadní části chráněného území,“ konstatoval Václav Hlaváč, vedoucí Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě a zároveň zastupitel za opoziční uskupení Společně pro Brod.

Neméně důležitá součást kompromisu je dohoda se zemědělci obhospodařujícími navazující pole. Ta spočívá v přechodu na ekologické zemědělství v partiích nejblíže řece.

Takto by dle studia mělo být uspořádáno nové fotbalové tréninkové centrum. Nový areál je vyznačen červenou barvou, zelená je plocha, kde stávala ubytovna Sport. Šedivá jsou stávající hřiště na házenou a volejbal.

„Znamená to, že se omezí sečení a obhospodařování ploch i používání chemických přípravků. Na ekologické zemědělství existují dotace, které by farmářům měly kompenzovat případné ztráty. Na tento způsob obhospodařování mají zemědělci přejít od příštího roku,“ popsal Hlaváč.

V souvislosti se stavbou fotbalových hřišť se dokonce mluvilo o přestěhování části biocentra. Že by však ochránci přírody ručně přemísťovali rostliny a živočichy i jejich hnízda na sousední pozemky, se podle Hlaváče rozhodně říct nedá.

„Budou jim tam k přesunu vytvořeny vhodné podmínky, louky se mohou skutečně stát útočištěm hmyzu a ptactva. Ale živočichové si nové prostředí musí najít sami, nikdo je přenášet nebude,“ podotkl Václav Hlaváč. Jak dodal, nově vzniklé plochy považuje pro živé organismy dokonce za hodnotnější než ty dosavadní.

Upravený projekt budou nyní v rámci změny územního plánu posuzovat příslušné instituce. „Zvolili jsme formu zkráceného projednávání. Proces by mohl proběhnout během půl roku, pak budou pozemky využitelné,“ poznamenal Libor Honzárek.

Areál za peníze z prodeje fotbalové hvězdy

Fotbalové tréninkové centrum chce stavět místní fotbalový klub FC Slovan za peníze, které utržil za prodej záložníka Tomáše Součka z pražské Slavie do londýnského West Hamu United. Brodský rodák Souček ve Slovanu s fotbalem začínal, proto klubu dle smlouvy náleželo deset procent prodejní ceny, tedy zhruba 43 milionů korun.

Součástí nově vzniklého areálu by vedle dvou fotbalových trávníků mělo být patřičné zázemí s parkovištěm i třeba workoutovým hřištěm. Mluvilo se rovněž o nafukovací hale na zimní zakrytí umělé trávy.

Slovan počítá s investicí až okolo 80 milionů korun. „Bude určitě potřeba spoluúčast ve formě dotací, naše peníze stačit nebudou,“ upozornil už dříve předseda klubu Pavel Mazánek.