Diskutovaná cyklostezka přes ploty zahrad se odkládá, kraj zrušil povolení

  12:04
Projednávání stavby cyklostezky podél řeky Jihlavy mezi ulicemi Mlýnská a Helenínská se vrací na začátek. Krajský úřad zrušil Jihlavě stavební povolení s tím, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Podle něj magistrát záměr předem řádně neprojednal s vlastníky dotčených pozemků.

Jednání o trase cyklostezky se uskutečnilo přímo na místě - u sporných zahrádek v Helenínské ulici. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Kraj se stavebním povolením zabýval na podnět samotného magistrátu, konkrétně odboru dopravy.

„Nyní chceme dělat nové správní řízení se vším všudy. Stavební povolení chceme získat pro záměr, ve kterém bude vše, co jsme zakomponovali do nového vedení cyklotrasy,“ řekl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Vedení radnice tím reagovalo na protesty obyvatel, jejichž pozemky byly dotčeny původně naplánovanou trasou cyklostezky u Helenínské ulice. Z radnice lidem slíbili, že celý projekt překreslí a jejich připomínky do něj zapracují.

„Myslím, že uznali svou chybu,“ řekl Jan Kružík, jeden z majitelů zahrad, které by byly cyklostezkou zasaženy.

Rozhodnutí krajského úřadu nabude právní moci na konci dubna. Pak bude magistrát moci zahájit nové správní řízení na vydání stavebního povolení.

Stavba začne nejdřív příští rok na jaře

„Jednání pokračují, na obou stranách je vůle najít cestu k řešení. Pokud to dobře půjde, tak předpokládám, že někdy v říjnu či listopadu bychom mohli mít nové stavební povolení a připravovat novou soutěž na zhotovitele stavby,“ řekla Alena Kottová, vedoucí magistrátního odboru rozvoje města.

Nyní běžící výběrové řízení na zhotovitele stavby bude muset město zrušit. Odhadovaná cena stavby je třicet milionů korun, ta se však může změnit, pokud se plán například prodraží o požadavky majitelů přilehlých zahrad. Ti v zásadě proti cyklostezce neprotestují, ale chtějí, aby ji město postavilo tak, aby je co nejméně obtěžovala.

Cyklostezka G04 je totiž součástí mezinárodní cyklotrasy mezi Jihlavou, Třebíčí a rakouským Raabsem. Její stávající úseky patří k nejfrekventovanějším v kraji. Předloni úsekem Helenín - Luka nad Jihlavou projelo 122 tisíc cyklistů.

Pokud se radnici podaří s vlastníky dohodnout na kompromisu a bude vydáno povolení, stavba by mohla začít na jaře příštího roku. „Letos stavba rozhodně zahájena nebude. Předpokládám, že ji posuneme o rok,“ řekla Kottová.

Kolíky v zahradách bez vědomí majitelů

Rozhořčení nastalo poté, co na okrajích svých zahrad a někdy dokonce uvnitř nich místní lidé v únoru objevili geodetické kolíky, které měly vytyčit stávající pozemky. Ukázalo se totiž, že ploty zahrad, které tam jsou mnohdy beze změn už od předválečných let, někdy neodpovídají reálným hranicím pozemků, jak je lidé dlouhodobě užívali.

Záběry na místa, kudy má vést sporná cyklostezka:

Místní potom nadzvedlo, když je magistrát nařkl, že neoprávněně užívají městské pozemky. Ve skutečnosti však řada dotčených pozemků - čili břeh řeky Jihlavy - nepatří městu, ale Povodí Moravy. Další obavy místních od Helenínské ulice vznikají z toho, kam bude násep cyklostezky na úzkém břehu umístěn, aby při povodni řeka nezalila jejich zahrady.

Donedávna se totiž řeka při povodních rozlévala na protější břeh, jenže ten si noví uživatelé tamních pozemků nechali o půldruhého metru uměle navýšit, takže se tam voda už rozlévat nemůže.

Kolem fabriky po rampách nad hladinou

Dalším sporným bodem je páteřní městský kanalizační sběrač, jenž od 60. let vede přes zahrady u plánované cyklostezky. Místní si nyní zatím neumějí představit, kam projektant cyklostezku nakreslí, aby nenarušila ochranné pásmo této kanalizace, v níž tečou k čistírně odpadních vod splašky z podstatné části města. Při narušení kanalizace by se totiž její obsah vylil na zahrady.

„Předpokládáme, že najdeme řešení, které neohrozí ani uvažovanou cyklostezku, ani kanalizaci, ani majitele dotčených pozemků,“ řekla Kottová.

Projekt 900metrového úseku cyklostezky po břehu řeky mezi Mlýnskou a Helenínskou ulicí dlouhodobě provázejí problémy. Po sporu o úsek u firmy Plastikov zde cyklostezka zřejmě povede na rampách nad korytem řeky. Zahrádkáři z dalšího úseku se zase bouří, že přijdou o příjezdové cesty k zahradám.