Bobr na žďárském rybníku už nejspíš není sám, domnívají se ochránci

  11:40
Několik let se ochranáři domnívali, že u žďárského Konventského rybníka žije pouze jeden jediný izolovaný bobr. Napovídaly tomu například záběry z instalovaných fotopastí. Nyní se však zdá, že osamělost bobřího starousedlíka, jehož výskyt byl v lokalitě poprvé zaznamenán v roce 2012, skončil.

„Loni bobřích stop v okolí přibylo. Objevily se okusy na Sázavě při ústí do Bránského rybníka, příležitostné okusy pak i podél řeky ve městě a na Křivém rybníce. Bobři pravděpodobně přicestovali proti proudu. Jinou variantou je, že už na jaře 2019 nebyl bobr na Konventu sám a do okolí se rozšířili jeho potomci,“ nastínila Kateřina Fialová ze žďárské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny.

V rámci pravidelného monitoringu bobří populace vyrazili ochranáři do lokality také koncem letošního dubna. „Napočítali jsme několik desítek čerstvých okusů, několik jídelen, tedy míst, kde bobři ohlodávají kůru z nahromaděných větví, i stezek,“ vyjmenovala Fialová.

Podle letošní aktivity i okusů to tedy podle ní již skutečně vypadá, že bobr na Konventském rybníce sám není a že loni na jaře mláďata přibyla. Ochranáři však tento fakt ještě musejí ověřit, loňské či případně i letošní bobří potomstvo se rovněž budou snažit v oblasti zastihnout a jeho výskyt zdokumentovat.

Na Vysočině, stejně jako i v celé České republice, v poslední době početnost bobří populace roste. V kraji se tito chránění hlodavci vyskytují například ještě na tocích řeky Sázavy, Šlapanky, Zlatého potoka, Oslavy, Balinky nebo Jihlavy.