Dost hlemýždího tempa. Teď s tím hneme, radují se zachránci zámku z dotace

  8:56
Už za tři roky by se návštěvníkům mohl otevřít zámek v Pětipsech na Chomutovsku, který patří k nejzdevastovanějším památkám v Česku. Spolku Via Levamente, který zámek zachraňuje, se totiž podařilo získat dotaci z takzvaných norských fondů.

„Zámek se snažíme od roku 2014 pomaloučku opravovat a každý rok se posouváme dál, jak nám stačí finance. Je pravda, že to je hlemýždí tempo, a proto mám velkou radost, že se nám podařilo dotaci získat a že stavbou o velký kus zahýbeme,“ uvedla předsedkyně spolku Lenka Kodešová s tím, že půjde o největší etapu rekonstrukce zámku. „Předali jsme objekt stavební firmě a na jaře roku 2024 musí být vše hotovo,“ dodala.

Projekt zahrnuje kompletní obnovu téměř poloviny zámku. Celkové náklady jsou přes 42,2 milionu korun, příspěvek z norských fondů je ve výši téměř 24 milionů.

„Rozhodnutí, zda přijmout, či nepřijmout dotaci s tak vysokou spoluúčastí, bylo jedno z nejtěžších. Ale 24 milionů korun se neodmítá. Kdybychom dotaci odmítli, trvala by oprava několik desítek let,“ zmínila Kodešová s tím, že chybějící peníze chce spolek získat z veřejné sbírky, oslovovat bude také podnikatelské i fyzické osoby.

Zámek Pětipsy

  • Renesanční zámek ze 16. století vznikl přestavbou tvrze ze 13. století.
  • Ve druhé polovině 19. století zámek i přilehlý statek vzkvétaly díky tehdejšímu správci Gustavu Hodkovi, později ho jeho potomek koupil.
  • Během 2. světové války tu byl zajatecký tábor pro 130 Francouzů, po válce byl na čas Hodkům vrácen.
  • Osudným mu bylo hospodaření státního statku po roce 1948. Co mělo nějakou hodnotu, zmizelo.  

„Přijmout výrazně zkrácenou dotaci s vědomím, že musíte zajistit vysoké spolufinancování, vyžaduje obrovskou odvahu a ta vám rozhodně nechybí. Přeji vám pořádnou dávku štěstí,“ vzkázal členům spolku velvyslanec norské ambasády Robert Kvile, který se na zničenou památku přijel podívat.

Dotace je určena nejen na stavební část, ale i na vytvoření plánované kulturně-historické výstavy věnované Sámově říši a také nejstarší bitvě českých dějin – u Wogastisburgu, jež se odehrála v roce 631 nebo 632. Expozice má návštěvníkům přiblížit interaktivní formou období starých Slovanů v kontextu historického vývoje ve střední Evropě.

„To, kde se ‚bájný‘ Wogastisburg nacházel, se snažila a snaží lokalizovat spousta historiků a existují desítky možných lokalit v rozpětí asi tisíc kilometrů od sebe. Jednou z nich je vrch Rubín u Podbořan (zhruba 10 kilometrů – pozn. red.). Neříkáme, že to tak skutečně je, ale chceme se přihlásit k odkazu této části dějin,“ uvedl Jan Losenický, který s myšlenkou na vznik této výstavy přišel.

Interaktivní expozice bude mít šest částí. Kromě části o bitvě a kupci Sámovi bude pojednávat také o francké říši a o tehdejším dálkovém obchodu. Část bude patřit také knize Hrdina Nik od Eduarda Štorcha, který vypráví příběh z doby Sámovy. Vznikne také dobová dílna.

Zastřešené nejcennější křídlo

Zčásti opravený zámek a naučná expozice s interaktivními prvky má lákat turisty ze všech koutů republiky. „Pro obec to bude velký přínos a spolku fandím. Zámek stojí téměř ve středu obce a to, jak vypadal, byla ostuda,“ řekla starostka obce Pětipsy Irena Kumprichtová (nez.).

Zámek v Pětipsech, k němuž náležejí i hospodářské budovy, rybník a pozemky, desítky let chátral. Spolek Via Levamente zdevastovanou památku, z níž zbyly jen obvodové zdi, koupil za tři miliony v roce 2012.

Postupně se spolku díky vlastním zdrojům, soukromým dárcům i dotacím podařilo vyklidit desítky tun stavebního i jiného odpadu, opravit přístupový mostek a staticky objekt zajistit. 

Poté se pustil do rekonstrukce nejcennějšího severního křídla, kde se nachází nejstarší část stavby – pozůstatky gotické tvrze. V loňském roce se podařilo křídlo zastřešit a opravit i stropy a podlahy.