Ústecký krajský soud získal posilu, průkopníka řešení ochrany práv dětí

  7:08
Krajský soud v Ústí nad Labem získal posilu výrazného jména. Jeho novým místopředsedou se stal Vladimír Polák, jenž dosud působil u Okresního soudu v Novém Jičíně.

Novým místopředsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem se stal Vladimír Polák, jenž dosud působil u Okresního soudu v Novém Jičíně. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

V Novém Jičíně začal Vladimír Polák jako první v Česku při opatrovnických sporech využívat takzvanou Cochemskou praxi.

Jejím cílem je, aby se rozcházející se rodiče sami dohodli na budoucí péči o potomka a nemuselo tak dojít na soudní rozhodnutí. Na severu Čech se chce Polák zaměřit na ohrožené děti.

Projekt zaměřený na rozhodování soudu o ohrožených dětech, tedy zanedbávaných, týraných, zneužívaných či kterým zemřeli rodiče, bude jedním z jeho hlavních úkolů.

„Nejen v severních Čechách, ale v celé republice chybí jasná, strukturovaná kritéria pro vyhodnocení ohrožení dítěte, chybí na to navazující intervenční programy směřující k řešení problémů, monitoring těchto programů a jejich vyhodnocení. Rád bych změnil některé zaběhnuté a nefunkční postupy při práci s ohroženými dětmi,“ sdělil MF DNES Polák.

„Bylo by dobré, kdyby se v souvislosti s tímto projektem také podařilo vyvolat odbornou i laickou debatu o tom, co je a není normální při výchově dětí, například že děti patří do rodiny a ne do ústavu, nebo že se dítě nevychovává fyzickými tresty,“ doplnil Polák.

Funkcí místopředsedy je zatím pověřený. Oficiální jmenování ještě neproběhlo. To by ale měla být jen formalita.

Náplní jeho práce bude i metodická a dohledová činnost vůči okresním soudům. Na krajském soudu bude působit ve specializovaném opatrovnickém odvolacím senátu.

Pokud jde o Cochemskou praxi, po soudu v Novém Jičíně se v minulosti jako druhý v pořadí přidal právě sever Čech, když s praxí začal také mostecký soudce Martin Beneš. Nyní se tak oba potkají v jednom regionu.

Dnes už je „Cochem“ podstatně rozšířenější. Podle Poláka je u zhruba jedné třetiny okresních soudů v Česku alespoň jeden soudce, který praxi razí.

„Statistická data soudů v Novém Jičíně a v Mostě ukazují, že se jedná o velmi efektivní způsob řešení rodičovských sporů. To je důvod, proč budu podporovat její rozšíření v obvodu celého krajského soudu,“ zmínil Polák.

Nabídku působit na severu Čech mu dala Lenka Ceplová, jež v první polovině roku opustila místopředsednický post a stala se předsedkyní. Sám Polák uvedl, že velkou roli při jeho rozhodování sehrál i fakt, že severočeskou justici osobně považuje v rámci České republiky za nejvíce dynamickou a perspektivní.