Řeka Bílina změnila barvu. V korytu probíhá speciální stopovací zkouška

  13:36
Historicky první stopovací zkoušku na řece Bílině zahájili pracovníci Povodí Ohře spolu s německými kolegy. Cílem projektu je odhadnout jakým způsobem by se šířila případná havárie na řece směrem k Labi. Naměřené údaje se stanou součástí mezinárodního Poplachového modelu ALAMO.

Ačkoliv je Bílina jeden z menších přítoků Labe, patří historicky k nejvíce znečištěným tokům. V jejím okolí je nejen velké množství potencionálních průmyslových znečišťovatelů, ale stále hrozí nebezpečí způsobené starou ekologickou zátěží.

Vědci proto dnes vsypali na jezu Jiřetín na soutoku řeky Bíliny a říčky Loupnice, která stéká z Krušných hor, do vody neškodné fluorescenční barvivo.

„Pomocí soustavy devíti čidel se bude nyní sledovat, jak rychle a v jaké koncentraci postupuje sledovací látka po celém toku až k Labi,“ popsal plánované kroky Jindřich Hönig, havarijní technik státního podniku Povodí Ohře.

Poslední čidlo je umístěné v Ústí nad Labem, kde se Bílina vlévá do Labe. Od prvního čidla u jezu ho dělí zhruba 50 kilometrů. „Při současném průtoku odhadujeme, že by se stopovací látka měla do Labe dostat za dva dny,“ řekl Hönig.

Na celém projektu spolupracuje státní podnik Povodí Ohře s německým Spolkovým hydrologickým ústavem a Mezinárodní komisí pro ochranu Labe.

V rámci Poplachového modelu ALAMO, jehož součástí je v Česku již řeka Labe a Vltava a na německé straně Saala, bude díky získaným údajům také možné lépe a rychleji reagovat na případnou havárii a zrychlit i výměnu informací mezi Českou republikou a Německem.

Zkoušky proběhnou ještě dvakrát

Stopovací zkouška na Bílině proběhne podle odborníků v budoucnu ještě dvakrát.

„Testování je závislé na průtoku vody v řece. Nyní jde o běžný průtok. Potřebujeme ale testovat ještě za velmi nízkých a naopak i zvýšených průtoků. V závislosti na počasí se tak zkouška bude v budoucnu opakovat,“ upozornil Petr Kuřík z Mezinárodní komise pro ochranu Labe, která mezinárodní poplachový plán zastřešuje.