Ministerstvo povolilo stavbu hal u Modlan, investor musí ozelenit fasády

  6:44
Plánovaná výstavba čtyř železobetonových hal u obcí Modlany a Srbice na Teplicku, které zde chce v rámci rozšíření již stávajícího areálu vybudovat firma CTP Invest, se výrazně přiblížila. Investor stavby totiž získal od ministerstva životního prostředí souhlasné závazné stanovisko v procesu EIA.

Čtveřice nových železobetonových objektů má stát na volné ploše rekultivované výsypky Kateřina nedaleko obcí Modlany a Srbice. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Podle resortu záměr nebude mít zásadní vliv na životní prostředí.

„Na základě posouzení výchozího stavu životního prostředí v dotčeném území lze s ohledem na charakter záměru a jeho environmentální charakteristiky považovat záměr ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelný s tím, že bude realizováno kompenzační opatření, které povede minimálně k eliminaci emisí souvisejících s automobilovou dopravou,“ píše se v rozhodnutí.

Aby mohl investor haly skutečně postavit, stanovilo mu ministerstvo pro navazující řízení dalších 26 podmínek, které musí splnit. Například vybudovat retenční nádrž charakteru přirozené vodní plochy, migrační objekty pro obojživelníky propojující území s vodní nádrží Kateřina či ozelenit fasády jednotlivých hal. 

V dalším stupni projektové přípravy musí také zpracovat detailní projekt kompenzačních opatření.

Po realizaci plánu s názvem CTPark Teplice III pak musí navíc investor zajistit provádění botanického, ornitologického a entomologického monitoringu nezastavěných částí lokality vždy jednou za dva roky po dobu šesti let od ukončení výstavby a následně pak jednou za pět let.

„Jsme rádi, že se při posouzení vlivů na životní prostředí prokázalo, že projekt splňuje tato kritéria, a že bylo vydáno kladné stanovisko. V průběhu více než dvou let jsme se snažili vyhovět všem připomínkám a upravili záměr tak, aby splňoval nejpřísnější parametry s ohledem na životní prostředí,“ sdělil mluvčí CT Invest Dušan Benža.

„Počítáme s intenzivní zelení včetně zelených fasád, využitím srážkových vod pro splachování toalet a zavázali jsme se na polovině pozemku udržovat prostředí vhodné pro přirozený vývoj fauny a flóry dle návrhu autora biologického posudku,“ dodal.

Budeme záměr dál napadat, říká starosta

Proti rozšíření stávajícího areálu dlouhodobě vystupují obce, jejichž katastrálního území se záměr dotýká, tedy Srbice a Modlany. A nehodlají se vzdát ani poté, kdy výstavbu ministerstvo životního prostředí posvětilo.

„Proti jeho rozhodnutí se sice nemůžeme odvolat, ale určitě budeme záměr napadat v dalších navazujících řízeních,“ říká modlanský starosta Lukáš Bartoň. Ten dlouhodobě upozorňuje především na to, že se po výstavbě dalších hal zvýší dopravní zátěž ve zmíněných obcích.

„Při veřejném projednání záměru jsem upozorňoval na to, že jejich výpočty dopravy neodpovídají realitě. Podle jejich dat odjíždí pouze osm procent automobilů z areálu směrem na Kateřinu. My máme ale k dispozici jiná data, podle kterých to je až pět tisíc automobilů týdně,“ upozornil starosta.

Je si vědom, že se investor rozhodnutím ministerstva výrazně přiblížil výstavbě. „Věříme ale, že se to dá minimálně oddálit. Se záměrem se smířím až ve chvíli, kdy tady ty haly budou stát. Do té doby budeme bojovat,“ je odhodlán Bartoň.

Čtveřice hal, které mají stát na volné ploše rekultivované výsypky Kateřina, zabere plochu 78 tisíc metrů čtverečních. Jsou určeny pro skladování a lehkou výrobu. Produkovat se tu mají antény nebo loketní opěrky do automobilů. Vzniknout tu má i 700 parkovacích míst.

Autor: