Chomutov má odvážný plán, chce přestavět bývalé lázně na knihovnu

  7:08
Přestěhovat knihovnu do budovy bývalých městských lázní plánuje město Chomutov. Úpravu objektu z 80. let, která je postavena v brutalistním stylu, mají navrhnout architekti. Zastupitelé už schválili záměr vyhlásit architektonickou soutěž, odhad nákladů na přeměnu lázní je půl miliardy korun.

„Vzhledem k tomu, že jde o významnou budovu v centru města, je vhodné vyhlásit architektonickou soutěž, ze které město získá řadu návrhů. Předmětem soutěže bude zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu konverze objektu,“ uvedla vedoucí odboru a rozvoje investic Hana Nováková.

„Měli bychom tím získat nejen kompletní návrh řešení provozu knihovny, ale i návrh na vhodné doplňkové funkce, jež posílí její provoz, například kulturní, vzdělávací či zábavní aktivity,“ doplnila.

Městské lázně s padesátimetrovým bazénem přestaly sloužit svému účelu před deseti lety. Od té doby chátrají a město řeší jejich další využití.

V minulosti padaly i návrhy na demolici. Od tohoto záměru před dvěma lety vedení města na doporučení architektů, kteří se touto otázkou zabývali, definitivně ustoupilo.

Studie architektonického studia Vrtiška–Žák vyzdvihla nosný skelet budovy ze železobetonu a navrhla zachování části původních bazénových ploch. Kromě knihovny navrhla i koncertní sál pro 300 lidí a prostory pro sportovní využití, včetně menšího sálu pro taneční školu.

Město si následně nechalo zpracovat studii proveditelnosti, která potvrdila, že přestěhování knihovny do těchto prostor je možné. Ovšem pokud má jít o moderní knihovnický provoz, autoři studie doporučili budovu víceúčelově netříštit a ponechat ji celou pro potřeby knihovny.

Mozaiku v dětském bazénu chtějí zachovat

Jak konkrétně knihovnu do lázní napasovat, má napovědět právě architektonická soutěž. Město bude trvat na minimálních zásazích do nosné konstrukce a chce, aby byly využity dochovaná architektonická umělecká díla a materiálové prvky, například mozaika v dětském bazénu. Zachována má zůstat také skokanská věž.

„Velkou výzvou pro architekty bude jistě pojetí obvodového pláště, který je jedním z velkých energetických problémů celého objektu,“ zmínila Nováková.

Město teď dopracuje konkrétní podmínky soutěže a předloží je České komoře architektů. Pokud je schválí, bude dalším krokem vyhlášení soutěže. Tento krok musí ještě jednou schválit zastupitelstvo.

V hodnotící komisi zasednou odborníci

V hodnotící porotě by měli usednout jak nezávislí odborníci, architekti, tak zástupci města. Vzhledem k tomu, že na podzim budou komunální volby, nejsou však konkrétní jména politiků ještě jasná.

Podle Novákové by však měla porota došlé návrhy posoudit ještě do konce tohoto roku a vybrat ten nejlepší. Pro první tři autory jsou staveny finanční odměny od 0,5 do 1 milionu korun. Autor vítězného návrhu by ho poté rozpracoval a vyprojektoval.

Následně by město vypsalo soutěž na zhotovitele, a pokud vše půjde podle plánu, realizace by mohla proběhnout v příštím volebním období. Město na ni chce získat dotace z evropských fondů.