V Lovosicích budují nové nádraží, cestující začne oprava omezovat až v létě

  16:14
Dlouho očekávaná rekonstrukce nádraží v Lovosicích je v plném proudu. Stavbaři budují novou část podchodu k nástupištím, která umožní přímý přístup do nádraží i z jihu od městské části Nový Klapý. Výrazně omezovat cestující ale práce teprve budou.

„Stavební práce začaly na opěrné stěně směrem k Máchově ulici. Jsou hotové betonové piloty a nyní probíhají zemní práce pro přípravu bezbariérového podchodu, který umožní přístup na nástupiště i z Máchovy ulice v Novém Klapém,“ říká Jiří Šnajdr, stavební a investiční technik lovosického městského úřadu.

Omezení, která si stavba vyžádala, se zatím týkají většinou jen místních obyvatel. „Práce probíhají v několika etapách a vzhledem k velikosti rekonstrukce je celý proces bezesporu opravdu náročný. Součástí přípravných prací bylo například uzavření Máchovy ulice pro rezidenty,“ vysvětluje Petra Adamíková, tisková mluvčí lovosického úřadu. Doplnila, že další práce by si neměly vyžádat dlouhodobé uzavírky.

„Cestující by neměli být omezeni až do konce června, protože teprve od 30. června by se měla začít rekonstruovat zadní nástupiště,“ podotýká Adamíková s tím, že město obdrželo harmonogram prací od zhotovitele stavby, jenž je v kontaktu se Správou železnic, která stavbu zaštiťuje.

Od konce června do konce září budou uzavřena nástupiště číslo 3 a 4. V této době budou cestující používat nástupiště číslo 1 a 2 a nově vybudované provizorní nástupiště u stávající koleje číslo 5.

Od konce září budou uzavřena nástupiště číslo 1 a 2 a cestující budou moci pro změnu využívat nová nástupiště číslo 3 a 4. Nástupiště číslo 1 by mělo začít sloužit 22. listopadu a nástupiště číslo 2 pak 18. prosince. Do zkušebního provozu bude také uvedena nová část podchodu.

13. ledna 2023

Autor: