Ze zanesené tůně mizí život, Louny ji nechají za miliony korun vyčistit

  9:36
Zanesená tůň, která se nachází u záplavového mostu v Lounech a poskytuje útočiště řadě živočichů a rostlin, se konečně dočká vyčištění. Pokud by se tak nestalo, hrozí, že rozmanitý život v ní bude dál ubývat.

O nutnosti tůň obnovit se mluví déle než deset let. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Tím, že je tam velká vrstva sedimentu, dochází k poklesu volné hladiny, to znamená méně kyslíku pro živočichy, kteří tam žijí,“ uvádí Milan Skula, předseda komise pro životní prostředí, která se projektem vyčištění tůně už několik let zabývá.

Za zhoršující se stav může několik faktorů. Deficit srážek a vysoké teploty, zvyšování vrstvy sedimentů – padající listí – i chybějící dlouhodobá péče o lokalitu. Do tůně navíc někteří zahrádkáři z okolí sypou posekanou trávu a jiný „zelený“ odpad.

O nutnosti tůň obnovit se mluví déle než deset let. Záměr však narážel na tehdejší technologické a legislativní možnosti.

„Uvažované řešení spočívá v odtěžení sedimentů ze dna sacím bagrem. Většina sedimentů se zapracuje do nově formovaných terénních úprav s litorálním pásmem, které vytvoří plynulý přechod mezi vodním prostředím tůně a okolním územím. Vznikne tím vhodný biotop pro vodní druhy ptáků, obojživelníků a vodní bezobratlé živočichy,“ dodává Skula.

Ovšem práce lze provést jen v měsících, kdy na místě nehnízdí vodní druhy ptáků, ani v době zimování obojživelníků. Odborníci doporučují září až říjen.

„Udělat odbahnění lze jen během dvou měsíců v kalendářním roce. Na příští rok připravíme vypsání veřejné zakázky,“ říká starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny) s tím, že náklady nejsou v tuto chvíli známy, podle předběžných odhadů půjde o několik milionů korun.

Na ochranu zvláště chráněných druhů byl vypracován Plán konkrétních kompenzačních opatření, který počítá s přemístěním obojživelníků mimo ohrožení v průběhu vyčištění.

Žádné ryby, málo obojživelníků

Tůň a její okolí je domovem desítek druhů živočichů, z toho pět patří mezi zvláště chráněné – jde o čolka obecného, skokana skřehotavého, ropuchu obecnou, užovku obojkovou a slavíka obecného.

Nedávný biologický průzkum, který si radnice nechala zpracovat, však ukázal, že kvůli zanesení se některé druhy z tůně už vytratily.

„Zcela vymizela někdejší diverzita nejen měkkýšů a vodních druhů hmyzu, ale zanikl i výskyt vodní rostliny trhutky plovoucí. Nebyly až na výjimky pozorovány ryby a velmi nízký je počet obojživelníků,“ stojí v odborné zprávě.

Plánovaná obnova tůně by mohla negativní trend zvrátit.