Vědci objevili u Řípu další pravěkou mohylu, ukrývala dva hroby dospělých

  13:04
Pod horou Říp u Vražkova archeologové prozkoumali další takzvanou dlouhou mohylu z pozdní doby kamenné. Je 31 metrů dlouhá a široká 11 metrů, přičemž směrem k západu se zužuje na šest metrů. Mohyla stará několik tisíc let ukrývala dva hroby dospělých lidí.

Archeolog u kosterního nálezu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Nalezli jsme dvě hrobové jámy s vnitřní dřevěnou konstrukcí. První hrob, kde byl jedinec uložen ve skrčené poloze na boku, neobsahoval žádné milodary. Domníváme se, že právě pro něho byla mohyla vybudována a významnost pohřbeného je podtržena monumentální stavbou mohyly,“ popsal vedoucí výzkumu Petr Krištuf z katedry archeologie filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

O druhém hrobě se odborníci domnívají, že je možná až o několik stovek let mladší. V něm kromě kosterních pozůstatků objevili artefakty keramických nádob.

„Hrob i nádoby byly poničeny orbou, takže zatím nevíme, o jaké nádoby se jedná a jak jsou staré. Po laboratorní rekonstrukci se určitě dozvíme více,“ zmínil Krištuf.

Jde o druhý podobně významný objev v rozmezí několika týdnů v okolí Řípu. Na konci srpna prozkoumali větší mohylu nad hrobem dítěte u obce Dušníky, která se nachází jen několik kilometrů od Vražkova.

Vražkovská pravěká mohyla, kterou se podařilo objevit už na konci 90. let 20. století díky letecké archeologii, je na rozdíl od té v Dušníkách nejenom menší, ale je také mnohem více poškozená moderní zemědělskou činností.

„V Dušníkách se mohyla zachovala i v reliéfu terénu, měli jsme tam metr vysoký mohylový plášť, což je unikát, jinou takovou v Čechách nemáme. Na lokalitě ve Vražkově je mohyla značně poškozena erozí a orbou,“ upozornil Krištuf.

Průzkum mohyly skončil, nyní bude místo opět zasypáno. Archeologové se k průzkumu krajiny v okolí Řípu vrátí znovu v příštím roce.