Krupka opravuje chodník bez souhlasu památkářů, hrozí jí milionová pokuta

  6:58
Probíhající rekonstrukce chodníku v Husitské ulici v Krupce na Teplicku se může městu výrazně prodražit. Komunikace je součástí městské památkové zóny, a radnice tak potřebovala stanovisko orgánů památkové péče. Jak ale zjistila MF DNES, vůbec o něj nepožádala. Teď jí hrozí až čtyřmilionová pokuta.

„Kolegové z odboru památkové péče zaznamenali, že na příslušné parcele v Husitské ulici dochází k výměně starší betonové dlažby za novou. Vlastník si však na tyto práce nevyžádal závazné stanovisko, jak mu to ukládá zákon, čímž tento zákon porušil,“ sdělila mluvčí ústeckého Národního památkového ústavu (NPÚ) Věra Brožová.

MF DNES se snažila zjistit, proč město o závazné stanovisko nepožádalo. Starosta Krupky Zdeněk Matouš (Lepší sever) ale nezvedal telefon a neodpověděl ani na zaslanou SMS. Redaktor se proto s dotazy obrátil na mluvčího města Milana Křivohlavého s žádostí, aby mu vyjádření starosty obstaral.

„Opravy a údržbu komunikací a chodníků ve své působnosti zajišťuje Městský úřad Krupka, odbor správy města, prostřednictvím provozního technika. Své dotazy proto zašlete tomuto zaměstnanci. Zajištění odpovědí od pana starosty je proto bezpředmětné,“ odepsal nejprve.

Následně k situaci poslal tiskovou zprávu, ze které vyplývá, že letošní zima dala komunikacím v Krupce zabrat a havarijní stav frekventovaného chodníku v Husitské ulici bylo nutné řešit neodkladně jeho celkovou opravou. Dlažba z roku 2003 už se prý místy propadala.

„Neodkladnost a akutní potřeba stavebních prací bohužel kolidovala se skutečností, že se jedná o místo v památkové zóně. V těchto případech se má předem vyžadovat závazné stanovisko od odboru památkové péče teplického magistrátu. Avšak vzhledem k tomu, že se provedením stavby a udržovacích prací nijak nezasahuje do vnějšího vzhledu nemovitosti, je zákonná povinnost jejího vlastníka vyloučena, tedy nenastává,“ napsal ve zprávě.

Práce lze dodatečně legalizovat

Takový výklad zákona však rázně odmítá NPÚ. Podle něj podléhají posouzení orgánů státní památkové péče všechny zamýšlené stavby, jejich změny i terénní úpravy v památkové zóně.

„V případě porušení tohoto ustanovení hrozí právnické osobě sankce do výše čtyř milionů korun. Práce však může dodatečně legalizovat za předpokladu, že nejsou v rozporu s požadavky státní památkové péče,“ sdělila Brožová.

Krupka podle ní práce nenahlásila ani Archeologickému ústavu, čímž rovněž porušila zákon.

Památkový ústav už zaslal na příslušné úřady upozornění na provádění neschválených prací s žádostí o zahájení přestupkového řízení s vlastníkem pozemků. A nebyl sám. Případem už se tak zabývá teplický magistrát a krajský úřad i na základě dalších podnětů.

„Stavbou v Husitské ulici se zabýváme na základě podnětu od občana Krupky. Celá věc je v šetření speciálního stavebního úřadu a správního orgánu státní památkové péče,“ potvrdil mluvčí teplického magistrátu Robin Röhrich s tím, že více informací ale zatím nemůže k probíhajícímu šetření poskytnout.

Zase si dělají, co chtějí, říká kritička radnice

„Od NPÚ jsme dosud žádost o zahájení přestupkového řízení neobdrželi, prostřednictvím teplického magistrátu jsme však obdrželi podnět ve věci nedodržení povinnosti ohlášení téhož záměru Archeologickému ústavu. V současnosti ho prověřujeme, řízení by mělo být zahájeno do 30 dnů,“ sdělil pak mluvčí krajského úřadu Vít Hnízdil.

Zda bude městu sankce nakonec skutečně udělena, podle něj záleží na dokazování v rámci správního řízení.

Situace ohledně rekonstrukce chodníku v Husitské ulici, kterou provádí za 7,2 milionu korun společnost Japis, se nelíbí ani místní opozici. Podle zastupitelky Miloslavy Bačové (Zdravá Krupka) není možné, aby město nemělo povolení na stavbu v centru památkové zóny.

„Vedení radnice si zase dělá, co chce. Nerespektuje nařízení a zákony. Krupka je přitom dva roky v UNESCO a je také partnerem mezinárodního projektu ArchaeoMontan Erzgebirge/Krušnohoří,“ upozornila s tím, že o to více by mělo město dbát na kvalitu prováděných změn v památkové zóně a mít úctu k historickému odkazu města.

„Místo dlažby, která by odpovídala charakteru památkové zóny, mění město starší betonovou zámkovou dlažbu za novou, pro tuto lokalitu zcela nevhodnou a nevzhlednou levnou zámkovou dlažbu. A ještě bez povolení. Nepodstatná není ani cena 7,2 milionu právě v době, kdy městu chybí finance na řadu důležitějších věcí,“ dodala Bačová.

Autor: