Opravy cenné Dittrichovy hrobky se zastavily, zájem o ni má Krásná Lípa

  8:46
O památkově chráněnou Dittrichovu hrobku v Krásné Lípě na Děčínsku má zájem město. Tomu nyní patří pozemek pod hrobkou, samotná stavba pak spolku Omnium, který v Česku zachraňuje zdevastované památky a v roce 2018 ji bezúplatně získal od státu. Podle města je však záchrana hrobky příliš pomalá.

Zchátralá Dittrichova hrobka | foto: Jan Kolář

Podle dohodnutých podmínek mezi městem a spolkem Omnium totiž měla být hrobka do stanoveného termínu zastřešena a staticky zajištěna, aby do ní dále nezatékalo. Poté chtělo město bezúplatně převést pozemek pod hrobkou na spolek.

Nejprve měla být střecha hotová do 31. října 2020, později byl termín prodloužen do 31. října 2021. Ani ten však nebyl dodržen.

„Měli jsme připravenou smlouvu o smlouvě budoucí, darovací smlouvu. Pokud by podmínky byly splněny, automaticky bychom pozemek převedli na spolek. Poslední měsíce se ale nic neděje, střecha dodělaná není a pomalu začínají degradovat už opravené věci. Předběžně jsme se spolkem jednali, možná cesta tam je,“ uvádí krásnolipský starosta Jan Kolář (Sdružení pro Lípu 2018).

Dodal, že se spolku podařil na hrobce odvést velký kus práce. I za vydatné pomoci místních a dobrovolníků při čištění nebo vynášení sutin. „Bohužel to už druhým rokem stagnuje,“ komentuje Kolář současný stav.

Variantou proto podle Koláře je, že by město hrobku od spolku bezúplatně převzalo.

„Nepodařilo se nám totiž dotáhnout spolupráci ke kýženému výsledku. Samozřejmě pokud to umožňují smlouvy, které Omnium uzavřelo při získání hrobky do svého majetku se státem,“ vysvětluje starosta.

Spolek Omnium chce rekonstruovat hrobku i nadále, jenom teď prý není v dobré finanční kondici.

„V současné době není peněz zrovna na rozdávání. Nepodařilo se nám získat dotace a během covidu jsme museli dost výrazně omezit svoji činnost,“ zdůvodňuje nedodržení termínů místopředseda správní rady spolku Jan Děd.

„Pokud se nenajde jiné řešení, chceme hrobku opravovat dál, ale možnosti chci nejdřív probrat s panem starostou,“ dodává.

Jestli se Krásná Lípa stane novým vlastníkem Dittrichovy hrobky, tak bude předmětem dalších jednání. Jisté je v současné době pouze to, že město s obnovou památky skončit nechce, naopak by v ní rádo pokračovalo.

„Opravu hrobky bereme jako závazek významné rodině, která se významným způsobem podílela na rozvoji Krásné Lípy,“ podotýká starosta s tím, že by opravy mohly být kromě peněz z rozpočtu města financovány za pomoci nějakého dotačního titulu.

Novorenesanční hrobka místního velkopodnikatele Carla Dittricha a jeho rodiny je svou velikostí a kvalitou architektury zcela výjimečná. Svým zpracováním je nejen na území Česka, ale i celé střední Evropy ojedinělá. Od roku 2007 patří mezi nemovité kulturní památky.

Dittrichova hrobka

  • Je vrcholným dílem slavného německého architekta Julia Carla Raschdorffa.
  • Pro svého otce ji nechal postavit v letech 1888–1889 v novorenesančním stylu syn Carl.
  • V sarkofágu leží Dittrich starší, ve výklenku za ním je urna s popelem Carla Dittricha, v hrobce je pohřbena i manželka Dittricha staršího a Carlova sestra Alžběta Hielle s manželem Eduardem.
  • Komu patří další tři rakve, zatím není jasné.
  • Unikátní mauzoleum bylo vytápěné vlastní kotelnou, která dosud stojí opodál.
  • V roce 1989 už byl na hrobku zpracovaný demoliční výměr, zboření zabránila sametová revoluce.
  • Dittrichovi patřili k nejvýznamnějším průmyslnickým rodinám v severních Čechách, zaměstnávali stovky lidí.