Vědeckovýzkumné centrum v Litoměřicích se bude věnovat výzkumu využití hlubinné... Právě otevřené vědeckovýzkumné centrum v Litoměřicích se bude věnovat výzkumu... Právě otevřené vědeckovýzkumné centrum v Litoměřicích se bude věnovat výzkumu... Právě otevřené vědeckovýzkumné centrum v Litoměřicích se bude věnovat výzkumu... Do hlubinného vrtu v Litoměřicích se zakousla obrovská vrtná souprava V Litoměřicích zkoumají zemské jádro