Teplický soud odmítl umístit Ratha do mírnějšího oddělení věznice

  10:10
Teplický soud nevyhověl žádosti vězně Davida Ratha o přeřazení na oddělení s nižším stupněm zabezpečení. Podle senátu není důvod k takovému kroku přistoupit. Bývalý středočeský hejtman odsouzený za korupci v jednací síni chyběl.

Rath má podle dřívějších rozhodnutí trest odnětí svobody vykonávat ve vysokém stupni zabezpečení věznice s ostrahou. Věznice v Teplicích, kterou si vybral pro nástup, donedávna takové oddělení ani neměla zřízené. A Rath hned žádal o snížení stupně zabezpečení.

„Návrhu odsouzeného nelze vyhovět. Soud dospěl k závěru, že nyní nejsou dány skutečnosti k přeřazení,“ uvedla předsedkyně senátu Lucie Yakut.

Rath u jednání chyběl, dopředu požádal, aby se konalo v jeho nepřítomnosti. Soud to akceptoval.

Jeho advokát Roman Jelínek při přednesu žádosti poukazoval na to, že při zařazování do stupně zabezpečení byla v případě jeho klienta zohledněna jediná okolnost, a sice délka trestu, i když podle vyhlášky lze přihlížet i k jiným okolnostem.

„Samu délku s ohledem na další relevantní faktory nelze přeceňovat,“ podotkl Jelínek a zmínil například, že Rath není odsouzen pro násilnou činnost nebo že byl za dobu pobytu ve vazbě, kde strávil bezmála 18 měsíců, vždy kladně hodnocen.

Rozhodnutí o umístění Ratha, někdejšího středočeského hejtmana či ministra zdravotnictví, do vysokého stupně zabezpečení učinil ředitel věznice na základě doporučení odborné komise.

Státní zástupce Pavel Norek v jednací síni uvedl, že je potřeba přihlédnout především k tomu, že se dopustil vysoce společensky škodlivého jednání a že nevidí důvod k užití výjimky vyhlášky, která se okolnostmi pro zařazování vězňů zabývá.

Proti rozhodnutí nelze podat řádný opravný prostředek

„Soud nemohl na rozdíl od odsouzeného odhlížet od vysoké společenské závažnosti trestné činnosti. Z rozsudku vyplývá, že tuto činnost páchal sofistikovaně. Ani dosavadní vedení řádného života mu v páchání trestné činnosti nezabránilo,“ uvedla Yakut s tím, že pokud jde o chování ve vazbě, pak to nelze použít jako argument, protože podmínky vazby nejsou srovnatelné s výkonem odnětí svobody.

Proti rozhodnutí nelze podat řádný opravný prostředek. V úvahu teoreticky přichází jen ústavní stížnost. Advokát Jelínek ji nevyloučil. Podle něj Rath podal žádost především proto, aby mohl v rámci mírnějšího režimu pracovat.

David Rath si za mřížemi odpykává sedmiletý trest za korupci. Původně se očekávalo, že nastoupí do věznice v pražské Ruzyni, on však 7. října nakonec zvolil káznici v Teplicích, která je také jednou z takzvaně nástupních.

Jeho pobyt zde je už několik týdnů mediálně hodně sledovanou záležitostí. V rámci kontroly, kterou ve věznici v listopadu provedlo krajské státní zastupitelství, žalobci narazili na několik pochybení.

Jednalo se o porušení zákona o rovnosti práv vězňů, porušení ustanovení ohledně nošení vlastního oblečení a v neposlední řadě také chybu v umístění vězně.

Rath mohl nosit džíny na výtvarný kroužek

Pokud jde o první dvě zmíněné nesrovnalosti, vedení věznice je podle ústeckého státního zastupitelství ihned odstranilo.

Média už dříve přinesla informace, že Rath mohl místo erární matrace používat vlastní zdravotní a že mohl nosit džíny. Podle generálního ředitele vězeňské služby Petra Dohnala mohl Rath nosit džíny na výtvarný kroužek, což prý není nic neobvyklého.

K matraci se na začátku ledna vyjádřila Vězeňská služba ČR v obsáhlém prohlášení. Uvedla, že ředitel káznice matraci skutečně povolil a že ho v jeho rozhodování motivoval lidský přístup.

„Ředitel věznice, který je oprávněn v těchto věcech rozhodovat, takto učinil v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů, do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby se vlivem případné prodlevy zdravotní stav odsouzeného nezhoršoval,“ stálo v prohlášení.

Vůbec nejzajímavější bylo třetí zjištění, a sice to týkající se umístění vězně. „Má trest odnětí svobody vykonávat se zařazením do typu vysokého stupně zabezpečení věznice s ostrahou, ačkoli však Vazební věznice Teplice takový oddíl neměla v době konání prověrky vůbec zřízen,“ uvedl šéf krajských státních zástupců Radim Kadlček.

Rath se stěhovat jinam nemusí

Petr Dohnal k tomu řekl, že vzhledem k Rathově žádosti o přeřazení do nižšího stupně bylo i podle příslušné vyhlášky správné počkat do rozhodnutí soudu a do té doby vězně nikam nepřemisťovat.

Vězeňská služba však v uplynulých dnech věznici změnila status z káznice se středním stupněm zabezpečení na tu s vysokým stupněm. Na tento náhlý krok reagovala slovy, že „změna profilace věznic je v zásadě běžná věc, která se děje“ a že tak reaguje na vývoj vězeňské populace.

Vzhledem k tomu se tak Rath nyní nemusí nutně stěhovat jinam.

Krajský soud v Praze v současné době ještě řeší takzvanou druhou větev Rathovy korupční kauzy. Státní zástupce pro někdejšího politika navrhl souhrnný trest minimálně 9,5 roku. Pokud by se s tím soud ztotožnil, v praxi by to znamenalo, že stávající sedmiletý by se zrušil a nahradil by se trestem o dva a půl roku delším.