Nejvíce po ní volali těžaři, říká autor knihy o železnici v Chomutově

  8:38
Jan Kadlec napsal knihu o bohaté historii železnice v Chomutově. Na 170 stránkách popisuje, co předcházelo výstavbě chomutovského železničního uzlu, jaké drážní společnosti se na stavbě podílely, vývoj do současnosti i náhled do budoucnosti.

Jan Kadlec, autor nové knihy Město Chomutov a železnice – historie velkého železničního uzlu. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Když 8. října roku 1870 přijel do Chomutova z Ústí nad Labem první slavnostně nazdobený parní vlak, začala se psát nová kapitola historie železniční dopravy v regionu. Setkaly se zde hned tři významné železniční tepny. To s sebou přineslo nejenom ekonomický a průmyslový rozvoj, ale i problémy do budoucna.

O sto let později hrozil Chomutovu úplný dopravní kolaps, kdy tratě narušovaly plynulost narůstající automobilové dopravy. „Železnice od počátku utvářela město a měla významný podíl na jeho rozvoji,“ říká chomutovský rodák Jan Kadlec, autor nové knihy Město Chomutov a železnice – historie velkého železničního uzlu.

Knihu jste vydal v loňském roce. Proč jste se rozhodl tomuto tématu věnovat?
Právě loni uplynulo 150 let od výstavby a zprovoznění železničního uzlu a nádraží v Chomutově. U jeho zrodu stály tři železniční společnosti, byly to Ústecko-teplická dráha, Buštěhradská dráha a Duchcovsko–podmokelská dráha. Čtenáři se v knize dozvědí nejenom o vzniku tratí přes Chomutov, výstavbě hlavního nádraží, ale i zajímavosti o nádražních budovách a dalších provozech spojených se železnicí.

Jan Kadlec

  • Narodil se v roce 1934 v Chomutově, po dobu okupace žil s rodiči v Praze, v roce 1945 se do Chomutova vrátil. Po absolvování reálného gymnázia vystudoval Vysokou školu železniční v Praze.
  • Po vysoké škole pracoval na úseku dopravy na povrchových dolech, následně jako vedoucí odboru dopravy okresního národního výboru v Chomutově. Následovalo 17 let v pozici technického náměstka závodu Stavby silnic a železnic v Karlových Varech.
  • Po odchodu do důchodu se věnoval systému jakosti ve stavebnictví. V roce 2014 obdržel cenu Jiřího Popela z Lobkovic udělovanou městem Chomutov, a to za podíl na řešení dopravní situace ve městě.
  • Je autorem dvou publikací – Zaniklá železniční trať Křimov–Reitzenhain a Krušnohorská železniční trať Chomutov–Vejprty a dále několika tematických brožur a množství článků v tisku.  

Výstavbu železnice si žádal především průmysl a obchod. Přeprava po silnici se stávala málo efektivní a železnice znamenala výrazný pokrok. Kdy se začalo o vzniku železné dráhy v Chomutově poprvé mluvit?
Bylo to okolo padesátých let devatenáctého století. Impulzem byly zprávy o budování železnic jak na území Čech, tak i za hranicemi v Sasku. Hrozilo, že by se Chomutov mohl ocitnout mimo hlavní železniční tepny. Největší požadavek na výstavbu železnice vzešel od těžařů uhlí v regionu. Uhlí se muselo přepravovat a stále zvyšující se množství mohla zajistit pouze železnice. V Chomutově se měly sbíhat tři tratě. První parní vlak přijel 8. října 1870 po trati vybudované Ústecko-teplickou železniční společností, o několik měsíců později, konkrétně na začátku roku 1871, zahájila provoz společnost Buštěhradská dráha, která Chomutov spojila s Prahou, a následovala Duchcovsko-podmokelská dráha.

Jak přijali železnici obyvatelé města?
Příjezd prvního parního vlaku do Chomutova byl velkou událostí, což dokládají historické záznamy. Část veřejnosti byla ale ke dráze skeptická a byla proti železnici. Kromě obav z rušivé jízdy se lidé báli, že zaniknou i některá řemesla a živnosti, například kováři, kolaři, výběrčí mýta. Řešily se i otázky odbytu sena, ovsa a podobně, že to bude mít negativní dopad. Odpor občanů ale nemohl pokrok zastavit. Diskutováno bylo i místo umístění nádraží a dílen. Hlavním požadavkem bylo, aby nestály v blízkosti města.

Jednu kapitolu jste věnoval Františku Josefu Gerstnerovi, matematikovi, fyzikovi a inženýrovi. Jaký vztah měl k Chomutovu?
Gerstner jako první položil základy železniční dopravy v Evropě. V knize jsem ho nemohl opomenout, protože se narodil v roce 1756 v Chomutově. Navrhl spojení Českých Budějovic a Lince železnou koňskou dráhou. Troufám si tvrdit, že řada Chomutováků vůbec bohužel neví, kdo to je a o co se zasloužil. Dnes ho ve městě připomínají jen dvě tabule, které odkazují na Gerstnerovu stezku, a skulptura vedle střední průmyslové školy. Víc se ale o něm nedozvědí. Bylo by vhodnější mu vybudovat pomník s bustou a s informačním textem ve středu města, kde se pohybuje více občanů i turistů.

Část knihy ukazuje i velké stavební změny v železniční dopravě ze 70. a 80. let minulého století. O co šlo?
Dvě tratě procházely přímo městem. Pásy kolejí byly od sebe vzdáleny jen 150 až 200 metrů. Pod železnicí vedly úzké podjezdy asi tak na šířku autobusu, společně s nevhodnými přejezdy byly už na konci 60. let minulého století velkou překážkou v plynulosti narůstající silniční dopravy ve městě. Na malý komfort si stěžovali i chodci. Bylo proto nutné odstranit nevyhovující železniční přejezdy a postavit nové mosty a tratě. Na tom jsem se přímo podílel v pozici vedoucího odboru dopravy tehdejšího okresního národního výboru v Chomutově a později jako technický náměstek u firmy Stavby silnic a železnic v Karlových Varech.

Jak dlouho jste na knize pracoval a kde jste čerpal podklady?
Knihu jsem sepisoval zhruba rok. Dokumenty, fotografie a poznatky jsou z velké části z mého vlastního archivu, další část jsem získal od jiných pamětníků, historiků a z archivů.

Na co zírá mašinfíra: Buštěhradka je jedna z nejstarších tratí v republice

Jaký názor máte na snahy přestěhovat chomutovské nádraží blíže k centru města? Správa železnic má v plánu stavbu zcela nového nádraží. Celý projekt, který zahrnuje i výstavbu nových mostů, by měl stát až dvě miliardy korun.
Nejsem přesvědčen, že se to v krátké době podaří, zdali vůbec. První studie na nové nádraží byla zpracována již počátkem 70. let minulého století, další pak v polovině 80. let. Projekt představuje nejen obrovskou finanční zátěž, ale i stavební práce v zastavěném území, budou nutné přeložky tratí, nové mosty. Byla by navíc škoda, kdyby stávající budova hlavního nádraží z roku 1869 zůstala nevyužitá. Má historickou hodnotu.

V poslední době je velmi diskutovaný návrh na zakonzervování méně využívaných tratí. Proti tomu bojují jak dopravci, tak kraje a obce. Mají obavy, že to povede k likvidaci tratí. Souhlasíte?
S odporem obcí a dopravců souhlasím. Železnice je určitá hodnota, která by měla sloužit i v budoucnu. Pracovat by se mělo i s tím, že lokální tratě slouží k rozvoji turismu. Není dobře, že je dopravní politika nastavená na silnici, ostatně denní život to potvrzuje, mnohakilometrové fronty kamionů, dopravní nehody.

Kam jste naposledy vycestoval vlakem?
Loni na podzim manželka podstupovala operaci v nemocnici a já jsem nechtěl být sám doma. Tak jsem se rozhodl jet vlakem do Českých Budějovic a zpět.

Čtete si ve vlaku knihu či noviny?
Zásadně si ve vlaku nečtu, raději pozoruji ubíhající krajinu. Ať jedu vlakem kamkoliv, vždy je na co se dívat.

Kdy se u vás zrodila láska k železnici?
Řekl bych, že ji mám v krvi. Tatínek na dráze pracoval. Můj rodný dům byl v Bezručově ulici v Chomutově, nedaleko železniční trati. Před obsazením Sudet jsem s rodiči odešel do Prahy, odkud jsme se po 2. světové válce do Chomutova vrátili. Po gymnáziu jsem vystudoval Vysokou školu železniční v Praze a železnice mě provázela i při zaměstnání.