iDNES.cz

U vzácných bučin vysadili douglasku, inspekce firmě udělila napomenutí

  7:08
Napomenutí za výsadbu nepůvodních dřevin udělila Česká inspekce životního prostředí společnosti I.H.Farm, která vlastní pozemky se vzácnými bukovými lesy na svazích Krušných hor. Konkrétně šlo o výsadbu douglasky tisolisté, jehličnanu, u něhož hrozí při vysazení většího množství nekontrolovatelné šíření.

Nepůvodní dřeviny na svazích Krušných hor nad Horním Jiřetínem. | foto: Petr Zewlakk Vrabec

Podnět k prošetření podala letos na jaře ekologická organizace Greenpeace, která rozsáhlé kácení i způsob hospodaření ve starých bukových lesích společnosti I.H.Farm nad Horním Jiřetínem dlouhodobě kritizuje.

„Považujeme za úspěch, že ČIŽP proti nezákonnému jednání společnosti I.H.Farm konečně zasáhla a uznala, že se vlastník dopustil přestupku, když v evropsky významné lokalitě (EVL) vysazoval bez povolení nepůvodní druh dřeviny. Přesto nás udivuje, že ČIŽP za toto protiprávní jednání neudělila viníkovi žádnou sankci za vzniklou škodu a situaci řeší pouhým napomenutím,“ uvedla vedoucí kampaně Zachraňme bučiny Nikol Krejčová z Greenpeace.

„Společnost I. H. FARM byla po udání Greenpeace šetřena ze strany ČIŽP. Inspekce upozornila na minoritní nepovolenou výsadbu douglasky v počtu několika stovek kusů v roce 2018, což je méně, než jedno procento z celkového množství v roce 2018 vysazených stromů,“ potvrdila jednatelka společnosti I.H.Farm Olga Chabr Grillová.

Douglasku proto v průběhu letošního léta společnost odstranila a nahradila novou výsadbou tvořenou původními dřevinami. I proto podle ní ČIŽP udělila firmě pouhé napomenutí, neboť napravila škodlivý následek.

Rozhodnutí inspekce podle Greenpeace ukazuje také na nečinnost Krajského úřadu Ústeckého kraje, který je odpovědný za ochranu a zachování evropsky významných lokalit. 

Ten by měl podle platné legislativy regulovat nejen objem těžby, ale také dohlížet na vysazování dřevin a případné lesnické zásahy omezovat.

Krajský úřad argumentuje tím, že v lesním hospodářskému plánu z roku 2010 vlastník o souhlas s vysazováním geograficky nepůvodních druhů nepožádal. Stejně jako v roce 2012, kdy pozemky přešly na společnost I.H.Farm.

„V roce 2017 vydal k žádosti vlastníka další závazné stanovisko, kterým vysazování geograficky nepůvodních druhů nepovolil, s výjimkou částí dvou porostních skupin v místech bez zastoupení předmětů ochrany EVL, v nichž souhlasil s výsadbou douglasky pouze v rozsahu do jednoho procenta obnovované plochy (tedy celkem 0,06 ha),“ uvedl mluvčí kraje Martin Volf.

Od roku 2018 prý také krajský úřad v místě prováděl pravidelně šetření za přítomnosti vlastníka. Na začátku loňského roku ho pak upozornil na protiprávnost zjištěného vysazování smrku na stanovištích bučin, které bylo v rozporu se závazným stanoviskem vydaným k lesnímu hospodářskému plánu a podle okolností mohlo poškozovat EVL.

Větší ochrany se mají původní krušnohorské bučiny dočkat už od ledna 2022. Podle letos uzavřené smlouvy mezi společností I.H.Farm a Ústeckým krajem by se na nově smluvně vymezeném chráněném území „Jezeří“ měl výrazně omezit způsob hospodaření.

Na 200 hektarů bučin dokonce zůstane od nového roku ponecháno pouze přírodnímu vývoji a člověk do nich nebude nijak zasahovat.

zpět na článek