Opravy čtyř nejvýznamnějších prostranství v Praze brzdí stromy i kola

Plány existují už roky, ale samotná obnova čtyř náměstí v centru, kterou má ve své režii magistrát, až na jednu výjimku dosud nezačala. Přes různé spory, nejasnosti i pomalý administrativní proces by se však měla všechna prostranství dočkat nové podoby v příštích pěti letech. V polovině dubna začaly práce alespoň v dolní polovině Václavského náměstí.

Nová vizualizace rekonstrukce Václavského náměstí s tramvajovou tratí vedenou po boku ulice. (21. 10. 2019) | foto: Jakub Cigler architekti

Dělníci zatím pracují jen na Václavském náměstí, a to pouze v jeho dolní polovině. Začali v půlce dubna a aktuálně budují nové inženýrské sítě pod povrchem. „Dále provádíme novou vstupní šachtu do kolektoru, základ pro vánoční stromek a zahájili jsme práce na nových površích pokládkou obrubníků a kamenných provazců,“ popisuje současné dění mluvčí stavební společnosti Hochtief CZ Michal Talián. Polovina náměstí by měla být v novém do května roku 2022.

Na tyto práce má ve stejném roce plynule navázat oprava horní části. V tomto případě je ale situace o poznání složitější, protože až současné vedení magistrátu se sem rozhodlo také vrátit tramvaje. „V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace pro společné povolení, které bude podané do konce roku. Dále probíhá koordinace s přípravou chystané retenční nádrže i s navazujícími úseky tramvajové tratě,“ vysvětluje náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (Spojené síly pro Prahu / TOP 09).

Oprava spodní části Václavského náměstí začala na jaře 2020:

Pře o stromy

Naopak projekt obnovy Malostranského náměstí za 121 milionů korun už získal stavební povolení. Zatím však magistrát stále nevybral stavební firmu, která úpravy provede. Zpoždění podle náměstka Hlaváčka způsobila nedávná pandemie koronaviru, nicméně práce by měly začít v příštím roce.

Do té doby však musí hlavní město vyřešit ještě jednu záležitost. Po diskusi s místními obyvateli by zde měly být v rámci úprav dosazeny dva stromy. Jenže jednak s nimi nepočítá stávající projekt a jednak se tento plán ani příliš nezamlouvá památkářům především proto, že na náměstí stromy historicky nepatří, byť tam jeden už stojí.

Zároveň by v případě výsadby vzrostlých dřevin bylo nutné vytvořit hluboké jámy, které by ohrozily archeologické památky pod povrchem. „Stále o tom jednáme. Nechceme město vracet do středověku, ale máme tady významná náměstí, kterým bychom měli zachovat jejich charakter,“ říká neurčitě ředitel odboru památkové péče na magistrátu Jiří Skalický.

Nechceme město vracet do středověku, ale máme tady významná náměstí, kterým bychom měli zachovat jejich charakter.

Jiří Skalický ředitel odboru památkové péče na magistrátu

Postupují také přípravy kompletní rekonstrukce Karlova náměstí, která je rozdělena na dvě fáze. Tou výraznější bude obnova převážně zelené střední části. Její novou podobu vybral magistrát už koncem roku 2018 v rámci takzvaného soutěžního dialogu.

Aktuálně město dokončuje dokumentaci pro územní rozhodnutí, které by mohlo být vydáno koncem letošního nebo začátkem příštího roku. Následovat budou zbývající administrativní kroky a město musí také vybrat stavební firmu, která práce postupně od jižního konce provede. „Pokud vše půjde podle plánu, tak by se s rekonstrukcí mělo začít v roce 2023,“ předpokládá Hlaváček. Náklady by se měly podle dřívějších informací vyšplhat až na 320 milionů korun.

Nové přechody a zklidnění

Samostatně připravovanou etapou je potom úprava veškerých komunikací na náměstí, která už byla částečně provedena v minulých letech. V případě chybějících úseků se magistrát přel zejména s místní radnicí Prahy 2 o některá dopravní opatření.

Město si nakonec prosadilo vznik nových přechodů pro chodce na všech čtyřech příjezdech ke křižovatce s Resslovou ulicí ve středu náměstí, které mají být součástí postupného zklidňování oblasti. Právě tyto úpravy by mělo město začít dělat už v průběhu tohoto měsíce.

Přestože náměstek Hlaváček tvrdí, že tím se všechny sporné body podařilo vyřešit, vedení radnice Prahy 2 tento názor zcela nesdílí. „Nesouhlasíme se stezkou pro cyklisty, která má vést po severní části náměstí mezi ulicemi Odborů a Žitná. Nebude mít žádnou návaznost a vlastně povede odnikud nikam,“ popisuje hlavní výtku místostarosta Prahy 2 pro dopravu Jan Korseska (ODS).

Praha rovněž dlouhodobě chystá novou podobu náměstí Jana Palacha na Starém Městě. V současnosti ji projektuje architekt a autor konceptu z roku 2016 Václav Králíček.

Vypořádat se přitom musí mimo jiné se složitým dopravním řešením, kdy se počítá s částečným přesunem tramvajové trati nebo rozšířením ostrůvků zdejších zastávek. V plánu je potom i přetvoření nevzhledného výdechu z podzemních garáží, který stojí uprostřed náměstí.

Z něj se má stát sokl, který bude základem pro 32 metrů vysoký stožár. První část stavebních prací by mohla začít během dvou let. Jestli se tak skutečně stane, není zatím jasné.

Plánované úpravy náměstí v centru

Václavské náměstí
Výrazně se zde rozšíří chodníky, které pokryje nová dlažba. Z dolní poloviny zmizí rozlehlý záhon a vznikne zde fontána. Součástí bude i výsadba druhé řady aleje. Celkové náklady na první etapu Praha vyčíslila zhruba na 330 milionů korun. V horní části magistrát počítá s obnovou tramvajové trati, která spojí stávající koleje ve Vinohradské s těmi mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. V plánu je vybudování podzemní vodní nádrže, která bude zachytávat vodu při silných deštích a následně poslouží pro závlahu městské zeleně.

Malostranské náměstí
Cílem úprav je omezit automobilovou dopravu a rozšířit prostor pro pěší. Na prostranství má být umístěna nová kašna, lavičky i další mobiliář a minimálně v horní části budou vysázeny stromy. Během revitalizace dojde také k celkové rekonstrukci parteru náměstí včetně nových přípojek inženýrských sítí. V uplynulých letech se zde uskutečnil archeologický výzkum a zevrubné opravy se dočkala i zdejší tramvajová trať.

Karlovo náměstí
Úpravy centrální parkové části spočívají v novém rozvržení cestní sítě, která umožní pohodlný průchod nejvíce využívanými místy, zejména směrem od metra k nedaleké Všeobecné fakultní nemocnici. Zároveň zůstanou zachovány louky, které lidé využívají pro odpočinek. V jižní části náměstí by měla vzniknout kavárna nebo hřiště, v té střední bude prostor pro květinové záhony. Hlavní město počítá i s novou dlažbou, mobiliářem a doplněním stromů.

Náměstí Jana Palacha
Střední část bude předlážděna, bude zde umístěno 24 mlžítek a přestavby se dočká i výdech z podzemních garáží, na kterém bude vztyčen stožár. V parčíku na Alšově nábřeží vznikne nová pěší promenáda. V plánu je částečný posun tramvajové trati a rozšíření tramvajových ostrůvků u zastávek Staroměstská.