U přístavby domu dělníci obezdili elektrické vedení, porušili snad vše

  18:02
Kuriózní řešení elektrického vedení se objevilo na jednom z domů ve středočeské Příbrami. Stavbaři ho tam během stavebních úprav obezdili tak, že doslova prochází místností. Místní stavební úřad už vydal pokyn k zastavení prací.

„Rozhodnutím zdejšího stavebního úřadu byla povolena stavba přístavba, nástavba a stavební úpravy bytového domu v obvodu Příbram III. Jednou z podmínek tohoto rozhodnutí bylo, že stavba může být zahájena až po realizaci přeložky distribučního zařízení,“ uvedla mluvčí příbramského úřadu Eva Švehlová.

Jinými slovy se tedy na přestavbě domu mohlo začít pracovat až poté, co by cihlám z cesty zmizelo vedení. Jenže se tak nestalo.

Přitom přeložka vedení už byla i povolena společností ČEZ. „Z našeho pohledu došlo uvedenou stavební úpravou k porušení technických norem a zároveň k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti distribuční soustavy, stejně tak i k případnému ohrožení života a zdraví lidí, kteří se v blízkosti pohybovali,“ napsala redakci Soňa Holingerová, mluvčí Skupiny ČEZ.

Jelikož však vlastník zahájil stavbu ještě před realizací přeložky, porušil podmínky povolení stavby. Proč se tak stalo, zřejmé není a z domu nikdo nekomunikuje.

„Vypadá to jako standardní postup při obcházení stavebních úřadů. Samozřejmě je to špatně a odporuje to všem předpisům a zdravému rozumu,“ dodal Jaroslav K., majitel elektrikářské firmy. Ten také upozornil na podobný případ, který viděl ve Slaném.

O případu informoval jako první v pátek web pribram.cz. „Stavební úřad se o porušení povinností stavebníkem dozvěděl dne 21. listopadu a vydal výzvu k zastavení prací,“ komentovala Švehlová s tím, že dále bude úřad celou věc řešit na místě stavby, včetně uložení příslušných sankcí. S investorem je podle mluvčí v kontaktu i ČEZ. „Ve spolupráci s ním sjednáme nápravu,“ uvedla Holingerová.

Na náklady investora se pravděpodobně nyní bude muset nadzemní vedení nízkého napětí převést na podpěrný bod před dům. V lokalitě je navíc v roce 2023 naplánovaná i kabelizace vedení, kdy bude vzdušné vedení nízkého napětí uloženo do země, přiblížil ČEZ.

Autor: