Seniorce se při venčení psa zaklínilo vodítko pod kapotu zaparkovaného auta a... Seniorce se při venčení psa zaklínilo vodítko pod kapotu zaparkovaného auta a... Pomohli až městští strážníci, kteří vodítko rozmontovali, vytáhli zpod kapoty a... Seniorce se při venčení psa zaklínilo vodítko pod kapotu zaparkovaného auta a... Seniorce se při venčení psa zaklínilo vodítko pod kapotu zaparkovaného auta a...