V otevřené pizzerii čekal zákazník bez roušky, pokutu dostal on i provozovatel

  16:32
V pizzerii na Praze 3 byl minulou sobotu standardní provoz, ovšem v rozporu s vládními nařízeními. Městská policie tam navíc odhalila zákazníka bez roušky. Ten se snažil nejprve strážníkovi oponovat protiprávním jednáním, nakonec uznal vinu. Provozovatel pizzerie i zákazník dostali pokutu.

Strážníci prověřovali dodržování vládních norem a oznámení o jejich porušení v pizzerii na Praze 3 obdrželi v sobotu večer.

„Bez ohledu na platný zákaz probíhal uvnitř standardní provoz, čekající zákazník navíc neměl zakryté dýchací cesty. Po výzvě k nápravě se nejprve se strážníky arogantně dohadoval, pak se přiznal k tomu, že nařízení ignoruje vědomě. Porušení vládních nařízení byla vyřešena pokutou,“ uvedla mluvčí městské policie Jiřina Ernestová.

Zákazník, který byl cizího původu, dostal od strážníků pokutu ve výši tisíc korun, provozovatel pizzerie desetitisícovou.

Konec rebelie. Policie začne důsledně vymáhat dodržování opatření

„Od začátku září strážníci v Praze odhalili 13 057 porušení týkajících se mimořádných či krizových opatření. Nejvíce porušení bylo zjištěno při kontrolách městské hromadné dopravy a prostor s nimi souvisejících, kdy tyto kontroly patří k prioritám strážníků v metropoli. Ostatní opatření kontrolujeme v rámci běžného výkonu služby, případně reagujeme na oznámení prostřednictvím tísňové linky 156, či přímo v ulicích,“ uvádí o statistikách porušování vládních nařízení vedoucí Kanceláře ředitele MP Irena Seifertová. 

„Za toto období jsem uložili 479 pokut v celkové výši 194 600 korun, 193 porušení jsme oznamovali správnímu orgánu a v ostatních případech pak postačila domluva,“ dodává.

Porušení vládních nařízení se neřeší pouze pokutami, ačkoliv by to mohlo sloužit jako účinný přesvědčovací nástroj. Domluvou se řeší případy, kdy si lidé porušení nařízení o nošení roušek neuvědomí a po upozornění strážníkem si dýchací cesty zakryjí. Pokud se ale jedná o opovrhování či aroganci, strážníci mohou uložit pokutu. 

Pokuta se může uložit pouze za splnění několika podmínek současně. Jedná se o případy, kdy nestačí domluva, přestupce souhlasí se zjištěným stavem věci, s jeho právní kvalifikací, s uložením pokuty a její výší a s vydáním pokutového bloku. Pokud není splněna jedna z těchto podmínek, pokutu není možné uložit a porušení se dále oznamuje správnímu orgánu.

Autor: