Covid se v pražské MHD nešíří, ukázaly stěry. I tak respirátor s sebou

  16:06
V žádném z desítek vzorků, které vědci nasbírali v dubnu ve všech prostředcích hromadné dopravy, nebyla prokázána přítomnost infekčního viru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění covid-19. Vzorky byly sebrány z povrchů i ze vzduchu. Podle vědců je cestování v MHD bezpečné, pokud se dodržují hygienická opatření.

Vědci zjišťovali přítomnost koronaviru v pražské MHD. (10. června 2021) | foto: Petr Hejna

Na začátku letošního dubna pražský dopravní podnik inicioval výzkum, který měl zjistit, zda v hromadných prostředích může docházet k přenosu infekce koronaviru. 

Vědci Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR nasbírali 558 různých vzorků z povrchů a ze vzduchu. Nasbíraný materiál přezkoumali novou metodou biosenzoru vyvinutou ve Fyzikálním ústavu AV ČR , která odhalila pouze šest vzorků, ve kterých byly stopy biologického materiálu viru.

Ty byly poté přezkoumány v laboratořích Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a testy potvrdily, že se ve všech případech jedná o neinfekční, neživé částice viru.

„Výsledky studie nám ukázaly, že cestující v pražské MHD nejsou ohroženi přenosem infekce za předpokladu dodržování základních hygienických pravidel,“ řekl k výsledkům Alexandr Dejneka, koordinátor analýz z Fyzikálního ústavu AV ČR.

Pracovníci ústavu sbírali stěry záměrně z míst poblíž nemocnic, či zdravotních zařízení. 

U autobusů byly odebrány vzorky na linkách na obratišti Želivského a odběr z tramvají probíhal ve smyčce Březiněveská na linkách 3 a 24.  V případě metra vědci vzorky odebrali ze souprav v Depu Hostivař a v Depu Kačerov. V každém dopravním prostředku vytipovali místa, kterých se cestující nejvíce dotýkají. 

Součástí studie je i 66 vzorků přímo ze vzduchu nasáváním speciálním přístrojem ve vnitřních prostorech dopravních prostředků a stanic metra. Nasávání trvalo vždy třicet minut, což podle dopravního podniku odpovídá průměrné době, kterou cestující v MHD stráví.

„Ukazuje se, že opatření, která jsme v souvislosti s bojem proti pandemii zavedli, jakou je intenzivnější a četnější úklid vozidel nebo systém větrání v dopravních prostředcích dávají smysl a přináší konkrétní výsledky. Nastavili jsme nový hygienický standard, ze kterého slevovat nebudeme. Na druhé straně je potřebné i v MHD dodržovat elementární hygienická pravidla,“ dodal generální ředitel Petr Witovski.