V projektu Areálu ledových sportů se počítá se dvěma kluzišti pro bruslení,... V projektu Areálu ledových sportů se počítá se dvěma kluzišti pro bruslení,... V projektu Areálu ledových sportů se počítá se dvěma kluzišti pro bruslení,... V projektu Areálu ledových sportů se počítá se dvěma kluzišti pro bruslení,...