Vzrostl počet studentů, kteří po škole hned nastupují za katedru

  8:42
Stále více absolventů pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni po ukončení studia začíná pracovat jako učitelé. Ukazuje to výsledek analýzy uplatnění absolventů, kterou škola každoročně provádí. Podle ní v loňském roce výrazně vzrostl podíl absolventů, kteří jdou rovnou do praxe.

Ve školách v Plzeňském kraji jich začalo pracovat 60 procent, do Středočeského kraje zamířilo 16 procent z nich.

Podle děkana Fakulty pedagogické Pavla Mentlíka může být vzestup zájmu o pozice ve školství pouhým meziročním výkyvem. „Ale také se může jednat o následek zvyšování atraktivity učitelské profese, kterou je ve vazbě na navyšování finančních prostředků v regionálním školství možné sledovat,“ sděluje Mentlík.

Po dobu několika let se podíl absolventů fakulty, kteří zůstávali ve školství, pohyboval okolo 70 procent. U studentů, kteří absolvovali v roce 2020, se tento podíl výrazně zvýšil, a to na téměř 89 procent z celkového počtu absolventů učitelských studijních programů. 

Konkrétně jde o absolventy bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy a magisterských a navazujících magisterských programů pro oba stupně základních škol a školy střední, a to včetně absolventů kombinované formy studia.

Trend pozorují i ředitelé plzeňských škol. „Zájem je teď určitě větší. Myslím, že to tak bude i nadále. Přispívá k tomu asi i současná situace, kdy je práce ve školství, na rozdíl od jiných oborů, pořád považována za poměrně jistou,“ řekla MF DNES ředitelka 28. základní školy Pavla Jedličková. 

Pro studenty jsou důležité praxe

V současné době na škole absolventy má. „Z vysoké školy jsou velmi dobře připraveni odborně, zvládají své předměty. Na čem je třeba zapracovat, to jsou pedagogické dovednosti. Ty může přinést až praxe,“ konstatuje ředitelka. 

Ta zmiňuje zapojení do projektu Plzeňské fakultní školy, který zahrnuje spolupráci fakulty s mateřskými, základními a středními školami. Podle Jedličkové jsou velmi důležité praxe, které studenti vysoké školy absolvují.

Podobně to vidí i děkan Mentlík. „Rozvoj praxí je pro naši fakultu naprosto zásadní, protože umožňuje kvalitní přípravu studentů na jejich působení ve školách. Na konci roku 2020 jsme podepsali v tomto duchu memoranda se sedmi školami v regionu a zahajujeme tak s nimi úzkou spolupráci, která přinese kromě jiného zcela nové pojetí praxí studentů a inovativní elementy do výuky na naší fakultě, ale i na fakultních školách,“ potvrzuje.

Nedostatkové zboží - matikáři a fyzikáři

Podle zkušeností z minulých let absolventi po úspěšných obhajobách a státních závěrečných zkouškách ve většině případů zůstávají na školách, kde už v průběhu studia učí. 

„Trend, kdy studenti po dohodě s řediteli spolupracují se školami již v době studia, sledujeme delší dobu. O studenty některých aprobací je velký zájem a není výjimkou, že nastupují na školy, kde předtím realizovali své pedagogické praxe. Často na těchto školách již učí i v průběhu studia,“ sděluje Mentlík.

Co se počtu pedagogů týče, Plzeňský kraj patří k těm lepším v republice. Rezervy ale jsou i tady. „Potřebovali bychom více matikářů a fyzikářů. A samozřejmě jiná je situace u nás v Plzni, kde je učitelů dostatek, a třeba v příhraničí. Tam takový výběr není,“ podotýká Pavla Jedličková.

Plzeňská fakulta připravuje budoucí učitele dominantně pro Plzeňský kraj, kde v roce 2020 začalo ve školách pracovat 60 procent absolventů. Výrazně ovšem přispívá k řešení nedostatku učitelů ve Středočeském kraji, kam zamířilo 16 procent absolventů. Do kraje Karlovarského jich odešlo 13 procent.