Vize pro oživení Chlumu: zázemí pro návštěvníky i prostor na akce

  9:52
Vrch Chlum s rozhlednou na okraji Plzně by se měl znovu stát oblíbeným cílem Plzeňanů, jakým býval před desítkami let. K tomu, jak by měl prostor kolem rozhledny vypadat, vznikla architektonická studie. Ta počítá se zázemím pro návštěvníky, místo by si mělo udržet přírodní ráz a nabízet prostor pro společenské i kulturní akce.

Vizualizace architektonicko-urbanistického řešení revitalizace vrchu Chlum u Plzně a jeho okolí | foto: projectstudio8

Architektonickou studii vypracoval renomovaný plzeňský ateliér projectstudio8. Studii zadal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (ÚKR), který připravil plány na úpravy Chlumu a okolí.

Plán na revitalizaci Chlumu stojí na tom, že v oblasti kolem rozhledny vznikne zázemí pro návštěvníky. Místo by si mělo udržet přírodní ráz a nabízet prostor pro společenské i kulturní akce. 

Pro zahájení plánovaných změn bude mimo jiné zapotřebí změnit územní plán města a také se dohodnout na majetkovém vypořádání s plzeňským biskupstvím, protože církvi patří téměř celý Chlum. Vyřízení všech náležitostí včetně povolení může trvat i pár let.

Náklady na úpravu oblasti zástupce společnosti projectstudio8 Ondřej Janout odhadl na zhruba 30 milionů korun.

S rozhlednou byla v minulosti spojená populární restaurace. Budovy byly ale před lety zbořeny a zůstala stát jen samotná rozhledna.

Autoři architektonické studie vycházeli z toho, že dominantou místa dál bude rozhledna. „Chtěli jsme navrhnout pokorný objekt, který jí nebude konkurovat, ale bude ji doplňovat,“ sdělil projektant Ondřej Janout.

Nové stavby by ale neměly být s ní přímo propojené. Navrženy jsou o několik metrů dál a budou mít půdorys ve tvaru L. Má se jednat o jednopodlažní objekty. Před nimi je plánované venkovní sezení.

„Chtěli jsme, aby nová hmota udělala jakýsi rámec a částečně vymezila území okolo rozhledny a zároveň nechala spoustu volnosti území, které si to zaslouží svým přírodním charakterem možnostmi využívání bez jakéhokoliv stavebního zásahu,“ vysvětloval architekt Aleš Kubalík, který se na studii podílel.

V jedné části nové zástavby bude restaurace a další prostor, který může fungovat jako příležitostné komunitní centrum. „Říkáme mu altán. Byl by v letních měsících otevřený. Člověk by si tam pod střechou mohl dát něco k jídlu. V klimaticky horších měsících by se dal uzavřít a mohl fungovat jako sálek,“ líčil Ondřej Janout.

Náklady na úpravu jsou odhadnuty na 30 milionů

Upozornil, že by se tam mohly konat například akce školy z Plzně-Újezdu nebo kulturní vystoupení, recitály. „To všechno nám návrh dispozic umožňuje. Chtěli jsme, aby těch funkcí bylo poměrně dost, protože víceúčelové místo prostor nabízí. Chceme, aby žilo mnoha způsoby,“ prohlásil projektant. 

Součástí nového objektu má být sociální zařízení přístupné jak z restaurace, tak z veřejného prostoru, aby turista, který přijde na rozhlednu, nemusel na toaletu přes restauraci. Tvůrci návrhu rozhodně nedoporučili, aby byla oblast na vrcholu Chlumu dostupná pro osobní automobilovou dopravu. Počítají s přístřeškem pro kola, dětským hřištěm nebo ohništěm. Nové objekty na Chlumu by měly být v provozu celoročně.

Jaroslav Holler z ÚKR řekl, že vznikem architektonické studie začne další etapa práce na prosazení záměru. „Takže úprava územního plánu,“ uvedl.