Kola vodního hamru v Dobřívě se po rozsáhlé rekonstrukci opět roztočila

  9:34
Dlouhé měsíce pracovali restaurátoři v dobřívském vodním hamru na Rokycansku. Obnovovali původní strojní vybavení kulturní památky z 19. století, která patří k unikátům ve střední Evropě. Kvůli uhnilým dřevěným základům totiž hrozilo, že se hamr zastaví a stroje se rozpadnou.

Hamr v Dobřívě na Rokycansku prošel celkovou rekonstrukcí. Jedná se o kulturní památku, která je ojedinělá nejenom v České republice, ale i ve střední Evropě. (29. 5. 2020) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Celý projekt trval skoro tři roky a vyšel na téměř 16 milionů korun. Většinu sumy pokryly evropské dotace. Západočeské muzeum v Plzni (ZČM), pod nějž hamr spadá, zajistilo také nové zázemí pro návštěvníky. Příchozí se totiž donedávna neměli kde schovat před špatným počasím, scházelo i sociální zařízení.

Hlavní proměna se však týkala historické techniky. „Hrozilo, že se hamr zastaví a stroje se rozpadnou. Jejich dřevěné základy, které jsou zapuštěné do země, byly uhnilé,“ popsal ředitel ZČM František Frýda.

Generálkou prošly vantroky, což jsou dřevěná koryta, i vodní kola pohánějící hamernická zařízení jako kladiva, vrtačky, skružovací stroje, brusy nebo lisy. Právě na nich dříve řemeslníci vyráběli krumpáče, radlice k pluhům, lopaty a další nástroje. Obnovy se dočkalo také dmychadlo s dynamem, tedy generátor elektřiny.

V zadní části budovy vznikla malá expozice o historii podbrdského železářství. „Když se rovnaly podlahy, objevili jsme pozůstatky vysoké pece. Nechali jsme provést archeologický a dendrochronologický výzkum. Ukázalo se, že pec pochází z osmnáctého století a stála v takzvaném dolním hamru, který byl víc v centru vsi,“ zmínil.

Podle Frýdy patří kulturní památka k ojedinělým nejenom v České republice, ale i ve střední Evropě.

„Dílo, jehož vybavení pochází z devatenáctého století, se dochovalo v původní podobě, což není tak obvyklé. Základy hamru pak sahají až do století sedmnáctého. Tradice vydržela také díky dobřívským patriotům,“ ocenil.

Zkušební provoz odstartoval v úterý. Ředitel muzea doufá, že díky projektu se zvýší počet návštěvníků. Ten donedávna činil osm až devět tisíc lidí za rok. „Slavnostní otevření jsme ovšem kvůli protiepidemiologickým opatřením odložili až na pátého září, kdy je zároveň v Dobřívě posvícení a do vsi jezdí i rodáci,“ uzavřel.

Hamr v Dobřívi na Rokycansku je technickou památkou.

Hamr v Dobřívi na Rokycansku je technickou památkou.