Výstava má lidi vyvést z omylu, že voda poteče z kohoutků navždy

  9:20
Voda je hlavním tématem výstavy unikátních fotografií, které je možné vidět v Šafaříkových sadech v Plzni. Venkovní expozici tvoří velkoformátové panely. Snímky se zaměřují na minulost, přítomnost a budoucnost vody na Zemi i její význam pro civilizaci.

Výstava s názvem Voda a civilizace v centru Plzně se snaží ukázat, jak je voda důležitá pro existenci člověka. (16. 9. 2020) | foto: Petr Eret, MF DNES

Výstava návštěvníkům kromě výjimečných snímků nabízí texty světově uznávaných vědců. K vidění jsou fotografie z Afriky, Evropy, Grónska, Austrálie nebo Ameriky. 

Součástí expozice jsou i zajímavé záběry vodohospodářských projektů v Plzeňském kraji.

Čtyřiadvacet panelů výstavy lze vidět i po setmění – díky nasvícení s pomocí solárních článků. Fotografie pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.

Výstava má název Voda a civilizace a jenom v Praze si ji loni prohlédly stovky tisíc lidí.

„Voda byla u vzniku života a paradoxně není vyloučené, že může přispět i k jeho krizi. Je totiž v přirozenosti lidské mysli brát současný stav jako záruku jeho věčného trvání. Ano, vody je stále ještě dost. To se však může skokově změnit ze dne na den,“ říká kurátor a spoluautor výstavy, prorektor Univerzity Karlovy, egyptolog Miroslav Bárta.

Riziko vidí v tom, že si lidé v plné míře neuvědomují, že to, jak bude vypadat jejich budoucnost, jíž je voda zásadní součástí, není záležitost jen politiků nebo vodohospodářů, ale všech. Podle Bárty má výstava Voda zásadní cíl – přimět lidi přemýšlet o světě a vodě a uvědomit si svůj díl odpovědnosti za ně.

„Naši budoucnost máme jen a jen ve svých rukou. A nikdo to za nás neudělá. O tom svědčí i dějiny člověka na této planetě,“ říká.

Výstava se snaží ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od pravěku po dnešek včetně přehledu současné situace a možných budoucích scénářů vývoje.

„Před Českou republikou neleží naléhavější a důležitější úkol než je příprava a adaptace na dopady změny klimatu, především na dlouhotrvající sucho, ale i přívalové deště a náhlé záplavy,“ uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec. Upozorňuje, že klíčovou roli přitom bude mít pestrá krajina, o kterou je třeba pečovat tak, aby dokázala co nejvíce vody zadržet.

Všechny vodní toky, jejich přítoky a vodní díla na nich spravuje v Plzeňském kraji státní podnik Povodí Vltavy. Jak upozorňuje jeho ředitel Petr Kubala, velká část obyvatel regionu je napojena na spolehlivé zdroje kvalitní pitné vody, kterými jsou vodárenské nádrže Lučina, Žlutice a Nýrsko. 

„Výstava Voda a civilizace nám názorně ukazuje, jak zásadní, a přitom křehká je rovnováha mezi vodou a lidskou civilizací. Mějme tedy při procházení výstavou oči i mysl otevřené a přemýšlejme! Nezapomínejme, že bez vody to nepůjde,“ konstatoval Petr Kubala.

„Máme za sebou suchá léta i zimy, a téma nedostatku vody, především nehospodárné zacházení s vodou, je na pováženou. Mnozí z nás mají patrně pocit, že když otočí kohoutkem, voda z něj poteče navždy. A tato výstava nás má z tohoto omylu vyvést,“ sdělila producentka výstavy Olga Menzelová.