Pacienti po mrtvici trhají ovoce ve virtuální realitě, vrací jim hybnost

  9:08
Cvičení s pomocí virtuální reality nově pacientům nabízí Fakultní nemocnice v Plzni. Třeba lidé po cévní mozkové příhodě, které postihla ztráta hybnosti, si nasadí speciální brýle, díky kterým se ocitnou například u moře nebo na ostrově. Tam trhají ovoce, ovládají meč, chytají ryby nebo řídí loď a přitom provádějí cviky na zvýšení hybnosti ramenního kloubu.

„Zapojením virtuální reality se snažíme zvýšit motivaci pacientů, což se nám daří. To ale není jediný efekt. Dokážeme zvýšit také rozsah pohybu a zmírnit bolest při cvičení,“ popsal Konstantin Novikov, jednatel firmy VR Medical, která techniku navozující virtuální realitu nemocnici poskytuje.

„Na Oddělení léčebné rehabilitace probíhá od února klinická studie na využití virtuální reality u pacientů s bolestí a omezením funkce v oblasti ramenního kloubu,“ vysvětlila primářka oddělení Andrea Kunschová.

Výsledkem studie, které se účastní 40 pacientů, by mělo být prokázání toho, že virtuální realita při cvičení horních končetin bude mít u ortopedických pacientů přínos v tom, že zvýší jejich hybnost.

Dokážou prolomit bariéru, kterou bolest je

„Součástí studie jsou i pacienti, kteří cítí bolest, pokud zvýší ruku třeba nad úroveň ramene. Když je ale odpoutáme od fyzického světa, dostanou se do virtuální reality, najednou bolest necítí a rozsah pohybu je mnohem větší. Dokážou prolomit bariéru, kterou bolest je. Stane se to díky našim speciálním brýlím, kdy před sebou vidí svoje ruce, kterými v krásném prostředí třeba trhají ovoce. A jak se je snaží utrhnout, rozsah pohybu se zvýší,“ popisuje Novikov.

Ten má zkušenost s klientem, který se při cvičení stability nedokázal udržet bez opory více než jednu minutu a po nasazení brýlí cvičil víc než deset minut a sám nebyl schopný uvěřit, že to zvládl. „Musel jsem ho natočit na telefon, aby uvěřil,“ dodává.

Má zkušenost i s pacienty s výrazným třesem, kterým pouštěl aplikace zaměřující se na koncentraci.

„Během tohoto cvičení se třes zmírnil nebo úplně vymizel,“ doplnil Novikov. Pro pacienty, kteří mají výrazné motorické postižení, je podle Kunschové i nepatrné zlepšení velkým motivačním prvkem, protože se díky tomu mohou najíst nebo obléct.

Výsledky jsou podle Novikova patrné už dnes. „Dopad na stav pacientů je větší, než jsme si na počátku mysleli,“ popsal Novikov.

A jak vtažení do virtuální reality probíhá? Po nasazení brýlí terapeut spouští virtuální obsah. Dokáže ho spustit i na dálku.

„Pacientovi terapeut dokáže připravit vhodnou aplikaci podle rehabilitačních cílů pacienta,“ uvedl Novikov. Pak probíhá cvičení, kdy se pacienti mohou ocitnout na ostrově, na horách, u moře, zkrátka tam, kde se jim to líbí.

„K dispozici je 30 různých prostředí, cvičení může probíhat vleže i vestoje,“ vysvětlil Novikov.