U Světovaru jezdí tramvaje krokem, v příštím roce tam vymění koleje

  12:22
Pouze krokem jezdí plzeňské tramvaje na lince 2 u Světovaru. Je to kvůli špatnému stavu kolejiště. Oprava se plánuje na příští rok.

Stav tramvajové trati u Světovaru se skokově zhoršil. Tramvaje mohou místy projíždět jen desetikilometrovou rychlostí. (2. prosince 2021) | foto: Petr EretMAFRA

Sotva vyjede tramvaj z konečné na Světovaru, otevře se před ní volná trať. Žádné zrychlení se ale nekoná. Úsek dlouhý přibližně 400 metrů zdolávají vozy téměř dvě minuty.

Místy se totiž smějí ploužit rychlostí jen do 10 kilometrů v hodině, v méně rozbitých úsecích je povolených 15 nebo i 20 kilometrů. Pomaleji než obvyklou padesátkou jezdí až ke slovanské radnici. Stejné je to i v opačném směru. Tramvaje se tu při jízdě často houpou. 

„V úseku došlo ke skokovému zhoršení technického stavu tratě, která je provedená technologií takzvaných BKV panelů. To jsou speciální železobetonové panely se žlábky, do kterých jsou upevněné tramvajové kolejnice speciálního tvaru. Kvůli stavu tratě je na vybraných úsecích zavedena pomalá jízda pro zajištění bezpečnosti provozu,“ vysvětlila Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně. 

Mluvčí dopravních podniků René Vávro řekl, že všichni řidiči tramvají byli na povinnost pomalé jízdy u Světovaru upozorněni.

„Museli jsme upravovat jízdní řády, protože kvůli pomalé jízdě se prodloužila jízdní doba. Zatím jsme nezaznamenali stížnosti od cestujících. Je to dané asi tím, že omezení je v koncovém úseku linky,“ uvedl Vávro. 

Pomalu se budou tramvaje ploužit problematickým úsekem ještě několik měsíců. Oprava trati je plánovaná na příští rok. Kompletní oprava čeká kolejiště od velkého kruhového objezdu v Částkově ulici až na konečnou Světovar. Bude použitý jiný typ kolejnic a prostor kolejiště bude vyasfaltovaný. 

Přes Světovar vedla jediná cesta do depa

„Po dobu stavby budou přepravu cestujících zajišťovat místo tramvají autobusy náhradní dopravy. Vzhledem k probíhající výstavbě nové tramvajové vozovny na Slovanech byla oprava tramvajové trati u Světovaru naplánována na rok 2022. Rozpočet města Plzně s opravou kolejiště počítá,“ dodala Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Kvůli kompletní rekonstrukci tramvajové vozovny, která fungovala od roku 1943, nebylo možné kolejiště u Světovaru opravit už letos.

Po dlouhé měsíce byly koleje přes Světovar jedinou možností, jak dostat tramvaje na pravidelné kontroly do rozestavěného depa a pak zase z něj zpátky na linky. Druhá konečná na Slovanech byla i kvůli změně vjezdové a výjezdové brány dlouhodobě odříznutá od přímého napojení na vozovnu.

Na jaře příštího roku se specialisté vrátí na nedávno zprovozněný téměř kilometrový úsek modernizované trati do Bolevce. Budou ho osazovat rostlinami, které jej ozelení a sníží prašnost i hluk od tramvají.

19. listopadu 2021

Autor: