Politici ve spolupráci s vědci hledají cesty, jak řešit bezdomovectví

  8:42
Větší pozornost než v minulosti věnují zástupci Plzně problematice bezdomovců a lidí ohrožených sociálním vyloučením. Radnice zadala sociologům Západočeské univerzity studii bezdomovectví, ze které má první výstupy, a chystá kroky, které mají pomoci bezdomovectví částečně řešit.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Lidé bez střechy nad hlavou budou mít víc příležitostí se odrazit ode dna a svou situaci zlepšit. K tomu by mohla patřit i možnost získat práci a dostupnější bydlení.

Podle odhadu odborníků žije v Plzeňském kraji zhruba 1 100 bezdomovců a z nich přibližně polovina v Plzni. K analyzování jejich situace odborníci využili informace od desítek lidí, kteří byli v zimě v době velkých mrazů dočasně ubytováni v takzvaném evakuačním centru areálu DEPO2015.

Studie má pomoci najít průnik mezi pohledem veřejnosti, bezdomovců a zástupců města i neziskových organizací na možné kroky při řešení bezdomovectví.

Z šetření vyplynulo, že lidé bez domova navrhují jako řešení jejich problému například odchod do menšího města, zřízení ubytoven pro ně nebo zajištění práce od města i s možností využít obytnou buňku.

Zákaz pobytu i posílení sociálních služeb

Politici navrhují například zákaz pobytu po třech přestupcích, zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti, zákon o domovském právu. Zároveň ale připouštějí posílení sociálních služeb, větší kapacitu azylových domů nebo zajištění práce pro bezdomovce.

Odborníci doporučují vznik azylových domů v kombinaci s nízkoprahovým centrem, denní centrum a noclehárnu pro ženy, podporu sociálního bydlení, navrhují zřídit vývařovny z přebytků jídla nebo zajistit lepší podmínky pro hygienu ve veřejném prostoru.

Upozorňují také, že je třeba změnit pohled na bezdomovectví - nemá být vnímáno jako bezpečnostní, ale především sociální problém. Doporučují také odpouštět části dluhů jako motivaci bezdomovců, aby zlepšili svou situaci.

Návrhy zpracovatelé studie ověřovali s veřejností a převedli do dotazníkového šetření. „Zjištění budeme prezentovat veřejnosti jak formou výsledné zprávy, tak formou výstavy i přednášek. Výsledky dotazníkového šetření mají být k dispozici na přelomu září a října. Navržená koncepce by měla být představena v listopadu,“ uvedl vedoucí katedry sociologie Filozofické fakulty ZČU Jan Váně.

Radní Plzně David Šlouf (ODS) prohlásil, že jedním z kroků, které s řešením bezdomovectví v Plzni souvisí, bude změna financování neziskových organizací, které lidem bez střechy nad hlavou pomáhají.

„Máme dílčí výsledky studie a podle nich už postupujeme. Víme, co je zapotřebí, tak jsme se do toho pustili. S jistotou můžu říct, že se stanou dvě zásadní věci. Zavedeme čtyřleté financování sociálních služeb od začátku příštího roku. Zástupci téměř všech neziskových organizací, se kterým jsme jednali, řekli že tohle by uvítali. Už se na tom pracuje,“ řekl David Šlouf.

Podle radních bude druhou zásadní záležitostí vznik nového odboru magistrátu. „Bude to odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování. Jedním z hlavních bodů jeho práce bude komplexní řešení bezdomovectví a spolupráce s neziskovými organizacemi, které se sociální problematice věnují,“ konstatoval. 

Místo, kde by bezdomovci přečkali mrazy

Zástupci radnice už nyní také jednají o krizovém místě, kde by bezdomovci mohli přečkat mrazivé dny. Takové místo letos na začátku roku město zřídilo poprvé a evidentně se to osvědčilo.

„Připravíme se, abychom to nemuseli honit na poslední chvíli jako poslední zimu,“ sdělil Šlouf.

Radní tvrdí, že město zároveň chystá vznik nízkoprahového denního centra. Město by přitom mohlo využít objekty sestavené z kontejnerů. Jednalo by se o podobné řešení jako v Praze nedaleko hlavního nádraží, kde provoz centra pro bezdomovce zajišťuje Naděje.

Michaela Stehlíková, ředitelka neziskové organizace Tady a teď, která pomáhá lidem ohroženým sociálním vyloučením, řekla, že přechod na systém čtyřletého financování neziskovému sektoru citelně pomůže.

„Je to průlom. Umožní nám to služby plánovat a rozvíjet dlouhodobě. Nebudeme pak muset řešit, jestli první tři měsíce v roce budeme mít na výplaty a půjčovat si od bank nebo příbuzných a kamarádů,“ vysvětlila.

Michaela Stehlíková je přesvědčena, že je nejvyšší čas řešit problematiku bezdomovectví v Plzni systémově a koncepčně. Na základě zkušeností s činností evakuačního centra v areálu DEPO2015 by pro chystané nízkoprahové zařízení doporučovala, aby byly co nejmírnější nároky na jeho možné klienty. Aby je mohly například využít partnerské páry nebo lidé se psy.

Ředitelka Tady a teď doufá, že ohlášený nový odbor magistrátu bude dobře spolupracovat a komunikovat s neziskovými organizacemi.

„U nově založeného odboru v roce 2021 bych očekávala partnerský přístup i odpovídající reakce na potřeby klientů nebo neziskových organizací. Ale i to, že odbor bude o svých potřebách informovat nás,“ konstatovala.