V Malesicích odmítají stavby dalších domů, hlavně kvůli nedostatku vody

  14:08
Obavy z příliš rozsáhlé bytové zástavby v městském obvodu Plzeň- Malesice přinesly návrhy změn územního plánu Plzně. Mezi dokumenty, které se projednávají, se totiž objevily plány na rozšíření oblastí, kde by se na území Malesic mohly stavět nové domy ve větší míře, než se předpokládalo. Už nyní mají místní problémy s podzemní vodou, chybí kanalizace a vodovod.

ilustrační snímek | foto: Jaroslav Paclík, MF DNES

S výhradami k návrhu vyrukovali Piráti i zástupci samosprávy v Malesicích. Upozorňovali, že v městském obvodu mají lidé problémy se zásobováním vodou, chybí zde kanalizace i vodovod.

Další desítky nových domů a s nimi spojené vrty pro zajištění vody by dosavadní situaci mohly ještě zhoršit.

Starosta Malesic Aleš Tolar upozornil, že v městském obvodu žije nyní zhruba tisíc lidí a už nyní se počítá s rozšířením zástavby a nárůstem počtu obyvatel na přibližně dvojnásobek.

„V platném územním plánu se předpokládá výstavba na poli směrem na Radčice. S tím, co bylo naplánované, jsme už tak trochu smíření, ale objevily se návrhy na další rozšíření o několik nových obytných zón,“ vysvětlil starosta.

Tolar tvrdí, že zástupci místní samosprávy už dali najevo, že pokud nebude kanalizace a vodovod, nebudou souhlasit s dalšími změnami územního plánu.

„Protože bytovou výstavbu by neprovázel rozvoj infrastruktury a hlavně tady nejsou dostatečné zdroje podzemní vody. Jakákoliv nová výstavba by znamenala nové studny. To si nepřejeme, protože na to by mohli doplatit stávající obyvatelé,“ řekl Tolar.

Návrhy na výstavbu několika obytných zón

Připomenul, že výstavba, se kterou už územní plán počítá, je také závislá na vybudování kanalizace a vodovodu. „Investor už má vydané územní rozhodnutí, ale podle mých informací čeká na vodu,“ konstatoval.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká řekla, že nové návrhy na změny územního plánu v oblasti Malesic budou obtížně získávat potřebný souhlas úřadů.

„Všude, kde se jedná o zemědělskou půdu, s tím nějaký problém bude. Orgány ochrany zemědělské půdy zajímá i to, jestli už jsou zastavěné všechny pozemky, které jsou k tomu určené. Zejména v Malesicích je těch nezastavěných ještě dostatek. Takže přicházejí vyjádření ve smyslu: Dokud je nezastavíte, tak další nepovolíme,“ tvrdí Vostracká.

Domnívá se, že naprostá většina nových návrhů na rozšíření zastavěných oblastí se do zastupitelstva městského obvodu Plzně-Malesic ani ke konečnému vyjádření nedostane. „Nicméně je to všechno ještě ve stadiu projednávání. Není to uzavřené a ještě určitě budou nějaká dohadovací řízení,“ konstatovala.

Projekt na kanalizaci je, chybí ale peníze

Náměstek primátora Pavel Šindelář se také domnívá, že návrhy na rozšíření oblastí pro výstavbu v Malesicích přes stanoviska dotčených úřadů neprojdou. „Myslím si, že v dohadovacích řízeních to dopadne tak, že změna tam pak nebude,“ sdělil.

A kdy se v Malesicích dočkají vybudování vodovodu a kanalizace, na které čeká již schválený projekt bytové výstavby?

V plánu bylo, že se začne s budováním kanalizace a pak přijde na řadu vodovod. Šindelář řekl, že projekt na kanalizaci a přečerpávací stanici už existuje a navíc je dokonce reálná možnost získat dotaci. „Ale momentálně tu investici rozpočet města neumožňuje,“ prohlásil.

Znamená to, že se plány na vodohospodářskou infrastrukturu kvůli ekonomickým potížím v důsledku výpadku příjmů města kvůli koronaviru odsunou? „Je to pravděpodobné. Nevíme, jak to s vývojem ekonomiky bude,“ uvedl.