Po více než sto letech opět zvoní ve Městě Touškově všechny čtyři zvony

  17:14
Ve Městě Touškově na Plzeňsku zažili v sobotu mimořádný okamžik. Po více než 100 letech se do věže kostela Narození sv. Jana Křtitele vrátily dva zvony, které byly roztaveny za 1. světové války. Svatého Benedikta a Pannu Marii nechal odlít spolek Náš Touškov.

Až doposud se z kostelní věže rozléhal do okolí zvuk jen dvou zvonů z původních čtyř. Byli to Nejsvětější Spasitel a svatý Jan Křtitel.

Myšlenku zaplnit prázdnou zvonovou stolici dalšími dvěma zvony se zrodila v hlavách členů spolku Náš Touškov.

„Před dvěma roky, přesně 12. června 2020 na Noci kostelů, jsme otevřeli sbírku na pořízení druhého největšího zvonu sv. Benedikta, který byl v roce 1916 zrekvírován a roztaven pro válečné účely,“ vzpomínala na začátky Kateřina Duchková, manažerka projektu a členka výboru spolku Náš Touškov.

Ve Městě Touškově slavnostně umístili do věže místního kostela zvon svatého Benedikta a Panny Marie. Oba byly za války roztaveny. Zavěšení zvonů předcházel jejich slavnostní příjezd a svěcení. (11. 6. 2022)

I když se nápad zdál některým lidem neuskutečnitelný, členové spolku dokázali mezi místními, rodáky a občany okolních obcí sehnat dostatek peněz na to, aby byl nový zvon odlit.

Dotací přispěl i Plzeňský kraj, který zareagoval na nenadálý rapidní nárůst cen materiálu, a díky tomu se podařilo loni v září do touškovského kostela přivézt zcela nový zvon. Náklady na jeho výrobu se z původních 762 tisíc vyšplhala na 1 milion 43 tisíc korun.

Sbírka ale pokračovala dál, protože bylo nutné sehnat peníze na vyzdvihnutí 870 kilogramů těžkého zvonu do věže, také na výměnu dubové stolice, přívod elektroinstalace a výrobu srdce zvonu. Nadšení členové spolku však svým elánem strhli i další lidi, aby finančními příspěvky dopomohli ke splnění jejich snu.

Vrátil se nejen sv. Benedikt, ale i Panna Marie

„Stalo se absolutně něco neskutečného. Nejenže se podařilo vybrat mezi lidmi dostatek peněz na usazení zvonu do věže a získali jsme na to i stotisícovou dotaci od kraje, ale jeden z touškovských občanů zaplatil výrobu posledního chybějícího zvonu – Panny Marie,“ neskrývala dojetí Duchková.

V sobotu tak koňské spřežení nevezlo z fary ulicemi Města Touškova jeden zvon, ale hned dva. Desítky lidí sledovaly, jak farář zvony světí a jeřáb je vyzdvihuje do nového domova.

V čele slavnostního průvodu šel s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem také ministr kultury Martin Baxa. „Odhodlání a nadšení členů spolku Náš Touškov je obdivuhodné,“ řekl k úspěšně zakončené sbírky bývalý primátor Plzně Baxa.

Z původního zvonu Panna Marie zbylo jen srdce. Výroba nového vyšla na 250 tisíc korun. V sestavě je nejmenší, obvod má 58 cm a váží 130 kg. Po jeho obvodu je na věčné časy uvedeno jméno hlavního sponzora včetně dalších deseti, kteří do sbírky přispěli.

„Sbírka vynesla 1,6 milionu korun. Podařilo se navíc částečně obnovit zvon Nejsvětější Spasitel, který byl v havarijním stavu a hrozilo, že pukne. Původně jsme ho chtěli po usazení sv. Benedikta ušetřit. Ale protože zbyly finanční prostředky, má nyní nové srdce a jařmo,“ dodala členka spolku.

V šest hodin večer se tak po více než sto letech rozezněly všechny čtyři zvony najednou. Podle zvoníků by měly místním dělat radost 400 až 500 let.

Lidé se v Touškově skládali na nový zvon (30. 9. 2021)